مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

818

دانلود:

336

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 66

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی- استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور, ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سوال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی, اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی, وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون, آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی, اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی, وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لاری دشت بیاض، محمود، قائم مقامی، کامران، و ملکی، علی. (1395). بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی. حسابداری دولتی، 3(5 )، 57-66. SID. https://sid.ir/paper/267336/fa

  Vancouver: کپی

  لاری دشت بیاض محمود، قائم مقامی کامران، ملکی علی. بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی. حسابداری دولتی[Internet]. 1395؛3(5 ):57-66. Available from: https://sid.ir/paper/267336/fa

  IEEE: کپی

  محمود لاری دشت بیاض، کامران قائم مقامی، و علی ملکی، “بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی،” حسابداری دولتی، vol. 3، no. 5 ، pp. 57–66، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/267336/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی