مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه اورمزد | سال:1398 | دوره:- | شماره:46 | صفحه شروع:145 | صفحه پایان:156

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

678

دانلود:

159

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

افراسیاب در داستان های شاهنامه

نویسنده

شاکری شیوا

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 156

کلیدواژه

چکیده

افراسیاب یکی از شخصیت های اصلی شاهنامه است که طبق تعاریفی که در دست است ضدقهرمان شاهنامه محسوب می شود که نماد شر و بدی است و جنبه های تاریک وجود او به نمایان شدن بخش های روشن وجود شخصیت های مقابلش از جمله کیخسرو کمک می کند این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده تلاش کرده است که با باز کردن لایه های مختلف رفتاری او به تحلیل شخصیت وی تحلیلی از این شخصیت مهم و تاثیر گذار شاهنامه به دست دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID