مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,711

دانلود:

223

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر نیتروگلیسیرین ترانس درمال در تغییر مدت اثر ضد درد سوفنتانیل اینتراتکال در اعمال جراحی اندام تحتانی

صفحات

 صفحه شروع 108 | صفحه پایان 111

چکیده

 مقدمه. سوفنتانیل یک ضددرد قوی اما کوتاه اثر اینتراتکال است که جهت اداره دردهای حوالی عمل استفاده می شود. این مطالعه تاثیر نیتروگلیسیرین ترانس درمال را روی مدت اثر آنالژزیک سوفنتانیل اینتراتکال در بیماران تحت اعمال جراحی ماژور ارتوپدی اندام تحتانی بررسی می کند. روش. طی یک کارآزمایی بالینی با نمونه گیری آسان بیماران ASA یک و دو در سنین 18-65 سال کاندیدای عمل جراحی ارتوپدی ماژور اندام تحتانی (شکستکی استخوانی) بطور تصادفی به چهار گروه 10 نفره تقسیم شدند . بیماران15mg  بوپی واکائین نیم درصد به اضافه 2ml از داروی تست (سالین یا 10 میکروگرم سوفنتانیل) به صورت اینتراتکال دریافت کردند. 30 دقیقه بعد از پانکچر اسپاینال یک پاچ ترانس درمال حاوی  5mgنیتروگلیسیرین یا پلاسبو دریافت کردند. گروه کنترل (A) سالین اسپاینال و پاچ ترانس درمال پلاسبو, گروه سوفنتانیل (B), سوفنتانیل اسپاینال و پاچ ترانس درمال پلاسبو و گروه نیتروکلیسیرین, (C) سالین اسپاینال و نیتروگلیسیرین ترانس درمال و بالاخره گروه نیتروگلیسیرین – سوفنتانی (D), سوفنتانیل اسپاینال و پاچ ترانس درمال نیتروگلیسیرین دریافت کردند. درد به وسیله مقیاس مشابه سازی بینایی بررسی شد.نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمونهای آنالیز واریانس و Chi_Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج .مدت بی دردی در گروه سوفنتانیل - نیتروگلیسیرین ( 43.8 ± 297.7دقیقه) نسبت به گروه سوفنتانیل (59.7 ± 268.5دقیقه) افزایش داشت ولی این افزایش از لحاظ آماری معنی دار نبوده است .در تحقیق مشابه قبلی در برزیل نشان داده شد که نیتروگلیسیرین ترانس درمال به طور واضح باعث طولانی شدن اثر ضد درد سوفنتانیل اینتراتکال می شود. این مطالعه در عمل مینور آرتروسکوپی انجام شده بود. که ترومای بافتی و درد بعد از عمل شدیدی ندارد. پژوهش حاضر نشان می دهد که: - نیتروگلیسیرین ترانس درمال تاثیری در افزایش طول اثر ضد درد (سوفنتانیل اینتراتکال ) ندارد. بحث .احتمالا علت تفاوت اینست که تحقیق حاضر در اعمال جراحی شکستگی استخوانی انجام شده که همراه با ترومای بافتی زیاد و درد شدید بعد از عمل می باشد. همچنین مشخص شد که نیتروگلیسیرین ترانس درمال (پنج میلی گرم در روز) خود به تنهای نیز اثر ضد درد ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاشفی، پرویز، و نوروزی، مهرداد. (1382). بررسی تاثیر نیتروگلیسیرین ترانس درمال در تغییر مدت اثر ضد درد سوفنتانیل اینتراتکال در اعمال جراحی اندام تحتانی. پژوهش در علوم پزشکی، 8(4)، 108-111. SID. https://sid.ir/paper/26643/fa

  Vancouver: کپی

  کاشفی پرویز، نوروزی مهرداد. بررسی تاثیر نیتروگلیسیرین ترانس درمال در تغییر مدت اثر ضد درد سوفنتانیل اینتراتکال در اعمال جراحی اندام تحتانی. پژوهش در علوم پزشکی[Internet]. 1382؛8(4):108-111. Available from: https://sid.ir/paper/26643/fa

  IEEE: کپی

  پرویز کاشفی، و مهرداد نوروزی، “بررسی تاثیر نیتروگلیسیرین ترانس درمال در تغییر مدت اثر ضد درد سوفنتانیل اینتراتکال در اعمال جراحی اندام تحتانی،” پژوهش در علوم پزشکی، vol. 8، no. 4، pp. 108–111، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26643/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی