مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

705

دانلود:

181

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل مرتبط با نحوه اجرای واکسیناسیون توام در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی، شهر زاهدان، سال 1380

نویسندگان

مودی زهرا | محمدی مهدی

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 53

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه. کزاز نوزادی اغلب ناشی از عفونت بند ناف است و در برخی از آمارها میزان مرگ ومیر ناشی از آن را 60-5 در هزار تولد زنده ذکر کرده اند که با واکسیناسیون توام مادر قابل پیشگیری است . تعیین عوامل مرتبط با نحوه اجرای واکسیناسیون توام در زنان واجد شرایط روشها. طی یک مطالعه Case control، به کمک روش نمونه گیری طبقه ای - سهمیه ای و درون هر مرکز تصادفی ، اطلاعات از 300 زن (150 زن با برنامه واکسیناسیون کامل و 150 بدون برنامه واکسیناسیون و یا با برنامه ناقص) که جهت واکسیناسیون اطفالشان به 12 مرکز بهداشتی - درمانی شهر زاهدان مراجعه کردند جمع آوری گردید و تاثیر (متغیرهای سیستم ثبت، گاهی زنان، نوع واحد مراقبتی - دفعات مراقبت طی دوران بارداری - تعداد زایمانها - سن مادر و میزان تحصیلات مادر) بر نحوه اجرای برنامه واکسیناسیون توام مورد بررسی قرار گرفت.نتایج . نحوه اجرای برنامه واکسیناسیون با سیستم ثبت برنامه واکسیناسیون (p.v <0/001) واحل مراقبت کننده طی دوران بارداری (p.v <0/001) دفعات مراقبت طی دوران بارداری توسط مرکز بهداشتی (p.v <0/001) و تعداد بارداری ها (p.v <0/001) ارتباط آماری معنی داری داشت . و بر اساس مدل رگرسیون لجستیک مهمترین علت مرتبط با وضعیت واکسیناسیون اول سیستم ثبت و سپس واحد مراقبتی طی دوران بارداری بود .بحث. جهت بهبود وضعیت واکسیناسیون زنان واجد شرایط بازآموزی پرسنل بهداشتی در مورد نحوه اجرای برنامه واکسیناسیون بر اساس آخرین دستورالعملها و ضرورت داشتن یک سیستم ثبت خوب در پرونده و سیستم نظارتی، کنترلی از طرف مسئولین بر حسن اجرای امور ضروری است .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مودی، زهرا، و محمدی، مهدی. (1382). بررسی عوامل مرتبط با نحوه اجرای واکسیناسیون توام در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی, شهر زاهدان, سال 1380. پژوهش در علوم پزشکی، 8(4)، 49-53. SID. https://sid.ir/paper/26631/fa

  Vancouver: کپی

  مودی زهرا، محمدی مهدی. بررسی عوامل مرتبط با نحوه اجرای واکسیناسیون توام در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی, شهر زاهدان, سال 1380. پژوهش در علوم پزشکی[Internet]. 1382؛8(4):49-53. Available from: https://sid.ir/paper/26631/fa

  IEEE: کپی

  زهرا مودی، و مهدی محمدی، “بررسی عوامل مرتبط با نحوه اجرای واکسیناسیون توام در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی, شهر زاهدان, سال 1380،” پژوهش در علوم پزشکی، vol. 8، no. 4، pp. 49–53، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26631/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی