مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

873

دانلود:

267

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش تعاملات عاطفی مادر و کودک در ایجاد پوسیدگی Nursing در کودکان 5-2 سال

صفحات

 صفحه شروع 112 | صفحه پایان 115

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه. پوسیدگی دندان در دوره شیرخوارگی یکی از عوارض شایع دهان و دندان بوده که وقوع آن تحت تاثیر عوامل مختلف دوران شیرخوارگی می باشد. با توجه به این که پوسیدگی دندان بیماری چند عاملی بوده و الگوهای رفتاری بهداشتی و مراقبتی مادر و کودک در آن تاثیرگذار است، بنظر می رسد تعاملات عاطفی مادر و کودک به طور غیرمستقیم روی الگوهای رفتاری مربوط به شیردهی و تغذیه کودک و ایجاد پوسیدگی دوران شیرخوارگی نقش داشته باشد. روشها. اطلاعات مربوط به تعاملات عاطفی مادر و کودک از طریق پرسشنامه ای که علاوه بر تعاملات عاطفی مادر و کودک در برگیرنده فاکتورهای دیگری همچون جنس، سن، چندمین فرزند خانواده، نوع تغذیه دوران شیرخوارگی و وضعیت بهداشت دهان کودک تهیه و پس از معاینه توسط دندانپزشک و قرارگیری کودک در گروه مورد یا شاهد، پرسشنامه توسط مادر تکمیل گردید و اطلاعات حاصله آنالیز گردید. نتایج. پس از بررسی میانگین نمرات تعاملات عاطفی گروه مورد و شاهد پوسیدگی دندان شیرخوارگی تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین سطح بهداشت دهان و دندان و ایجاد پوسیدگی دوران شیرخوارگی در دو گروه مورد و شاهد رابطه معنی داری پیدا شد. عدم رعایت بهداشت بر روی ایجاد پوسیدگی نقش بسزایی داشته است.بحث. بایستی اذعان داشت که تعاملات عاطفی مادر و کودک در تمام ابعاد سلامت جسمی ، روحی ، تغذیه ای و حرکتی کودک تاثیر دارد. با توجه به نتایج حاصله وضعیت بهداشت دهان تاثیر مستقیمی بر روی ایجاد پوسیدگی دوران شیرخوارگی دارد. در صورت رعایت بهداشت و مسواک کردن، استفاده از نخ دندان و سایر روشهای پیشگیری (خمیر دندان عاوی فلوراید یا فلوراید تراپی) به طور کاملا محسوسی اثر جلوگیری کننده بر ایجاد پوسیدگی دوران شیرخوارگی دارند و عدم رعایت بهداشت به همراه سایر فاکتورها (مشکلات خواب، مشکلات تغذیه ای دوران شیرخوارگی و …) ریسک فاکتورهای مهم در ایجاد پوسیدگی دوران شیرخوارگی می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  جباری فر، سیدابراهیم، عابدی، محمدرضا، و ملک، نازنین. (1382). بررسی نقش تعاملات عاطفی مادر و کودک در ایجاد پوسیدگی Nursing در کودکان 5-2 سال . پژوهش در علوم پزشکی، 8(4)، 112-115. SID. https://sid.ir/paper/26630/fa

  Vancouver: کپی

  جباری فر سیدابراهیم، عابدی محمدرضا، ملک نازنین. بررسی نقش تعاملات عاطفی مادر و کودک در ایجاد پوسیدگی Nursing در کودکان 5-2 سال . پژوهش در علوم پزشکی[Internet]. 1382؛8(4):112-115. Available from: https://sid.ir/paper/26630/fa

  IEEE: کپی

  سیدابراهیم جباری فر، محمدرضا عابدی، و نازنین ملک، “بررسی نقش تعاملات عاطفی مادر و کودک در ایجاد پوسیدگی Nursing در کودکان 5-2 سال ،” پژوهش در علوم پزشکی، vol. 8، no. 4، pp. 112–115، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26630/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی