video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

699

دانلود:

211

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر جفت شدگی الکترومغناطیس بر داده های قطبش القایی طیفی (SIP)

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 26

چکیده

 روش قطبش القایی طیفی (SIP) به عنوان یک روش ژئوفیزیکی, نقش مهمی در زمینه اکتشافات زیرسطحی از جمله هیدروژئوفیزیک, مسائل زیست محیطی, باستان شناسی و غیره دارد, با این وجود کاربرد این روش با محدودیت های جدی به دلیل اثر جفت شدگی الکترومغناطیس روبرو شده است. این اثر به دلیل القای جریان الکتریکی متناوب از طریق کابل جریان متصل به زمین رسانای الکتریکی است. این اثر القایی باعث تغییر پتانسیل الکتریکی ثبت شده بین دو نقطه پتانسیل می گردد, بطوری که عاملی بر پنهان ماندن پاسخ قطبش القایی زمین در پاسخ القای متقابل بوده و حتی می تواند طیف فاز را در فرکانس های کم تر از 100 هرتز آلوده سازد. از این رو ارائه مدلی برای توصیف رفتار طیفی مقاومت ویژه الکتریکی ساختارهای زیرسطحی در فرکانس های پایین به دلیل عدم شناخت کافی از رفتار طیفی اثرات جفت شدگی الکترومغناطیس سخت خواهد بود. در این پژوهش پیشرفت های اخیر در این ارتباط بررسی می شود. مطالعات اخیر نشان می دهد که پارامترهای رسانندگی زمین, فرکانس جریان تحریک و فاصله بین دو قطبی های جریان و پتانسیل رابطه ای مستقیم با اثر جفت شدگی الکترومغناطیس دارند. همچنین استفاده از چینش مناسب کابل جریان در آرایه های مختلف الکترودی می تواند در کاهش اثر جفت شدگی الکترومغناطیس موثر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملک پوردهکردی، کاظم، قربانی، احمد، و انصاری، عبدالحمید. (1395). اثر جفت شدگی الکترومغناطیس بر داده های قطبش القایی طیفی (SIP). روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، 6(11 )، 11-26. SID. https://sid.ir/paper/266112/fa

  Vancouver: کپی

  ملک پوردهکردی کاظم، قربانی احمد، انصاری عبدالحمید. اثر جفت شدگی الکترومغناطیس بر داده های قطبش القایی طیفی (SIP). روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن[Internet]. 1395؛6(11 ):11-26. Available from: https://sid.ir/paper/266112/fa

  IEEE: کپی

  کاظم ملک پوردهکردی، احمد قربانی، و عبدالحمید انصاری، “اثر جفت شدگی الکترومغناطیس بر داده های قطبش القایی طیفی (SIP)،” روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، vol. 6، no. 11 ، pp. 11–26، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/266112/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی