مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

349

دانلود:

183

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تنش کولمب بر مدل های وابسته به زمان احتمال وقوع زلزله در زاگرس

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 به دلیل برهم کنش چشمه های لرزه زا, وقوع یک زلزله احتمال وقوع زلزله های آینده را در منطقه تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه احتمال وقوع زلزله های با بزرگای Mw≥ 5. 8 بر اساس مدل های وابسته به زمان بی پی تی و ویبل برای دوره 10, 30 و 50 ساله در بخشی از منطقه زاگرس ارزیابی شده است. ابتدا تغییرات تنش کولمب ناشی از برهم-کنش زمین لرزه ها در هر گسل محاسبه شده است. سپس اثر این تغییر تنش در احتمال وقوع زلزله های مشخصه5 برحسب هر دو اثر دائمی (تغییر زمان) و گذرا (نرخ-حالت) تغییرات تنش کولمب ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل ویبل احتمال بالایی از وقوع زلزله را نسبت به مدل بی پی تی در منطقه تخمین زده است. در نظر گرفتن اثرات تغییر تنش زلزله ها, موجب تغییر در نتایج احتمالات شرطی به دست آمده از هر دو مدل بی پی تی و ویبل شد, به طوری که در برخی چشمه های لرزه زا موجب افزایش و در برخی دیگر موجب کاهش نتایج احتمال شد. بیشترین احتمال به دست آمده مربوط به گسل کازرون است که این امر نشان دهنده ی فعالیت لرزه ای بالای این گسل است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاظمی، سمانه، و زعفرانی، حمید. (1398). اثر تنش کولمب بر مدل های وابسته به زمان احتمال وقوع زلزله در زاگرس. علوم و مهندسی زلزله، 6(1 )، 1-11. SID. https://sid.ir/paper/265856/fa

  Vancouver: کپی

  کاظمی سمانه، زعفرانی حمید. اثر تنش کولمب بر مدل های وابسته به زمان احتمال وقوع زلزله در زاگرس. علوم و مهندسی زلزله[Internet]. 1398؛6(1 ):1-11. Available from: https://sid.ir/paper/265856/fa

  IEEE: کپی

  سمانه کاظمی، و حمید زعفرانی، “اثر تنش کولمب بر مدل های وابسته به زمان احتمال وقوع زلزله در زاگرس،” علوم و مهندسی زلزله، vol. 6، no. 1 ، pp. 1–11، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/265856/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی