مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

231

دانلود:

178

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر فرایند نیمه-جامد دمش گاز خنثی بر ساختار و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ Al-4. 3%Cu

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 در این تحقیق آلیاژ Al-4. 3%Cu طی فرایند نیمه جامد دمش گاز خنثی (GISS) تحت فراوری قرار گرفت. با اعمال فرایند GISS اندازه دانه ها به طور قابل ملاحظه با تبدیل به ساختار گلبولی ریز شد, به طوری که میانگین اندازه دانه ها از چندین میلیمتر به کمتر از μ m100 رسید. نتایج نشان داد که اعمال فرایند GISS, به طور محسوس باعث تبدیل ساختار دندریتی به گلبولی در این آلیاژ می شود. از سوی دیگر عیوبی نظیر حفرات انقباضی نیز در ساختار نمونه های فراوری شده با GISS, مشاهده نشد. میانگین اندازه دانه با افزایش دبی گاز خنثی, کاهش یافت. مدت زمان دمش گاز خنثی نسبت به دبی گاز تاثیر قابل ملاحظه ای روی میانگین اندازه دانه ندارد. افزایش دمای شروع دمش گاز خنثی در دبی و مدت زمان دمش گاز ثابت, باعث افزایش میانگین اندازه دانه ها می گردد. در بین نمونه های تولیدی, نمونه ایی که بمدت 20 ثانیه تحت دمش گاز خنثی آرگون با دبی 4 لیتر بر دقیقه و در دمای 670 درجه سانتیگراد تحت فرآیند نیمه جامد قرار گرفته بود, کمترین میانگین اندازه دانه (μ m76) و بیشترین میزان کرویت (86/0) را داشت. نتایج نشان داد که فراوری آلیاژ طی فرایند GISS باعث کاهش محسوس حساسیت به پارگی گرم می شود به طوری که این ضریب از 14 که متعلق به نمونه شاهد در حالت ریخته گری معمول است به 1 برای یکی از نمونه های GISS شده که از دمای C680 به مدت 10 ثانیه تحت دمش گاز خنثی با دبی L. min-12 قرار گرفت, می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبدی بجندی، محسن، شبستری، سعید، و پورقربان، امین. (1398). بررسی اثر فرایند نیمه-جامد دمش گاز خنثی بر ساختار و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ Al-4. 3%Cu. پژوهش نامه ریخته گری، 3(1 )، 1-10. SID. https://sid.ir/paper/265689/fa

  Vancouver: کپی

  عبدی بجندی محسن، شبستری سعید، پورقربان امین. بررسی اثر فرایند نیمه-جامد دمش گاز خنثی بر ساختار و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ Al-4. 3%Cu. پژوهش نامه ریخته گری[Internet]. 1398؛3(1 ):1-10. Available from: https://sid.ir/paper/265689/fa

  IEEE: کپی

  محسن عبدی بجندی، سعید شبستری، و امین پورقربان، “بررسی اثر فرایند نیمه-جامد دمش گاز خنثی بر ساختار و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ Al-4. 3%Cu،” پژوهش نامه ریخته گری، vol. 3، no. 1 ، pp. 1–10، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/265689/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی