مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

286

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه و بررسی مولفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 36

چکیده

 تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری, است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها, بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نیست, هدف پژوهش, مطالعه و بررسی مولفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان است؛ بدین منظور, مولفه های مدیریت یکپارچه شهری شناسایی و تبیین شده است؛ در ادامه با بهره گیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته این مولفه ها در شهر اصفهان بررسی شده است, جامعه آماری تحقیق, مهم ترین دستگاه های اجرایی حوزه مدیریت شهری که فعالیت های مشابه و متداخل در حیطه مدیریت شهری انجام می دهند, از جمله: شهرداری, استانداری, شرکت مخابرات, آب و فاضلاب, گاز و شرکت توزیع برق منطقه ای است. برای تحلیل داده ها آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل دستیابی به یکپارچگی, ایجاد مدیریت واحد شهری است. راهکارهای اصلی برای رسیدن به این امر شامل ایجاد انسجام, همپایانی, هماهنگی, دیدگاه سیستمی, تعامل در دستگاه های اجرایی متولی امور شهری و تحقق حکمرانی خوب در سطح شهر اصفهان است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  بابایی، م.، و ابراهیمی، س. (1395). مطالعه و بررسی مولفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان. اقتصاد شهری, 1(1 ), 17-36. https://sid.ir/paper/265235/fa

  Vancouver: کپی

  بابایی مهناز، ابراهیمی سعید. مطالعه و بررسی مولفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان. اقتصاد شهری. 1395 [cited 2023January29];1(1 ):17-36. Available from: https://sid.ir/paper/265235/fa

  IEEE: کپی

  بابایی، م.، ابراهیمی، س.، 1395. مطالعه و بررسی مولفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان. اقتصاد شهری, [online] 1(1 ), pp.17-36. Available: https://sid.ir/paper/265235/fa.