مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

477

دانلود:

245

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی و پیش بینی روند بارش و خشکسالی شمال غرب ایران برای کاهش مخاطرات

صفحات

 صفحه شروع 233 | صفحه پایان 252

چکیده

 پیش بینی احتمال وقوع خشکسالی در سال های مختلف و فعالیت های پیشگیرانه در رأس تدابیر اتخاذشده در مقابل خشکسالی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر, پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری ریزمقیاس نمایی و تکنیک تولید داده های مصنوعی است. در این تحقیق به منظور دستیابی به این اهداف, مطالعه ای ترکیبی با استفاده از داده های ایستگاهی, خروجی مدل های آماری و تولید داده های مصنوعی انجام گرفت. ابتدا با استفاده از مدل آماری CLIMGEN داده های مصنوعی تولید شده و با استفاده از شاخص SPI خشکسالی های آینده منطقه تحقیق استخراج شد. در نهایت با استفاده از MINITAB روند خشکسالی در ایستگاه های منتخب شمال غرب ایران ترسیم شد. برای صحت سنجی, توسط داده های مشاهداتی دوره پایه به پیش بینی داده های دوره 2010-2001 به وسیله مدل پرداخته شد. همبستگی بین داده های تولیدشده با داده های مشاهداتی توسط SPSS صورت گرفت که در اکثر ایستگاه ها دقت به نسبت خوبی را نشان می دهد. بر اساس نتایج, ایستگاه های اردبیل, جلفا و تکاب روند ملایم کاهش بارش و افزایش خشکسالی را دارند و ایستگاه های خوی, میانه و سردشت روند ملایم افزایش بارش و افزایش ترسالی را نشان می دهند. در نمودارهای ایستگاه های تبریز, ارومیه و پارس آباد نیز روند یکنواخت و بدون تغییر البته با دوره های خشک و مرطوب مشاهده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خورشیددوست، علی محمد، رسولی، علی اکبر، و زنگنه، سعید. (1395). مدلسازی و پیش بینی روند بارش و خشکسالی شمال غرب ایران برای کاهش مخاطرات. مدیریت مخاطرات محیطی، 3(3 )، 233-252. SID. https://sid.ir/paper/265029/fa

  Vancouver: کپی

  خورشیددوست علی محمد، رسولی علی اکبر، زنگنه سعید. مدلسازی و پیش بینی روند بارش و خشکسالی شمال غرب ایران برای کاهش مخاطرات. مدیریت مخاطرات محیطی[Internet]. 1395؛3(3 ):233-252. Available from: https://sid.ir/paper/265029/fa

  IEEE: کپی

  علی محمد خورشیددوست، علی اکبر رسولی، و سعید زنگنه، “مدلسازی و پیش بینی روند بارش و خشکسالی شمال غرب ایران برای کاهش مخاطرات،” مدیریت مخاطرات محیطی، vol. 3، no. 3 ، pp. 233–252، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/265029/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی