مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,600

دانلود:

624

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه های نوین و سنتی (نگاهی به نوع رسانه، محتوای پیام و ویژگی های مخاطب)

نویسندگان

صبار شاهو | هیان دوان

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 245

چکیده

 اعتماد به رسانه, مفهوم جدیدی نیست اما با ابداع و توسعه اینترنت و شکل های جدید رسانه, صرفا به مفهومی مهم تر از پیش بدل شده است. تحقیق حاضر مطالعه ای است در راستای بررسی عواملی که ممکن است با میزان اعتماد به رسانه در ارتباط باشند. سه عامل: نوع رسانه, محتوای رسانه و ویژگی های مخاطب در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. تحلیل 250 پرسشنامه پرشده از سوی ایرانیان, وجود روابط معنی داری را آشکار می کند. این تحقیق نشان می دهد که هر سه این عوامل را می توان برای مطالعه اعتماد به رسانه مورد بررسی قرار داد.در باب نوع رسانه, یافته ها نشان از آن دارد که برای کسب اطلاعات پزشکی و اقتصادی, افراد به مجلات تخصصی این حوزه ها بیشتر اعتماد نشان داده اند تا به برنامه های اختصاصی این حوزه ها در تلویزیون یا صفحات اختصاصی این حوزه ها در روزنامه و اینترنت.نوع محتوا نیز با سطح اعتماد رابطه معنی دار داشته است. به عنوان مثال آنجا که پای مطالب پزشکی در میان است افراد کمترین اعتماد را به اینترنت داشته اند اما آنجا که صحبت از مطالب اقتصادی است, بیشترین میزان بی اعتمادی مربوط به رسانه تلویزیون بوده است.در مورد ویژگی های مخاطب, تحقیق پیش رو نشان می دهد که علاوه بر مشخصات عمومی افراد و مصرف رسانه ای آنان, روابط معناداری نیز بین ویژگی های روان شناختی آنان و میزان اعتمادشان به رسانه وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صبار، شاهو، و هیان، دوان. (1394). عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه های نوین و سنتی (نگاهی به نوع رسانه, محتوای پیام و ویژگی های مخاطب). مطالعات رسانه های نوین، 1(4 )، 205-245. SID. https://sid.ir/paper/264643/fa

  Vancouver: کپی

  صبار شاهو، هیان دوان. عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه های نوین و سنتی (نگاهی به نوع رسانه, محتوای پیام و ویژگی های مخاطب). مطالعات رسانه های نوین[Internet]. 1394؛1(4 ):205-245. Available from: https://sid.ir/paper/264643/fa

  IEEE: کپی

  شاهو صبار، و دوان هیان، “عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه های نوین و سنتی (نگاهی به نوع رسانه, محتوای پیام و ویژگی های مخاطب)،” مطالعات رسانه های نوین، vol. 1، no. 4 ، pp. 205–245، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/264643/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی