مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات رسانه های نوین
سال:1397 | دوره:4 | شماره:13
صفحه شروع:63 | صفحه پایان:105

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

118

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سیاست رسانه ای شده، نمونه پژوهی مقایسه ای جو لوله کش و میرزاآقا

نویسنده

حداد غلامرضا

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 105

چکیده

 در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات, حیات اجتماعی بطور عام و حیات سیاسی بطور خاص, عمیقا رسانه ای شده است. در کنار تعابیر متنوعی که تاکنون از این پدیده ارائه شده است, این مقاله بر تعبیری خاص از سیاست رسانه ای شده استوار است مبنی بر وضعیتی که در آن, گسترش حضور و نقش رسانه ها در حیات سیاسی جوامع, شرایطی را فراهم می آورد که افراد عادی امکان کنش گری خاص و فعالانه سیاسی بیابند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رسانه ای شدن سیاست تمامی جوامع را فارغ از ظرفیت های خاص و ویژگی های زمینه ای خود به یک شکل متاثر می کند یا پدیده ای زمینه مند است که بروندادهای متفاوت و متنوعی را در محیط های متفاوت به همراه خواهد داشت. در این راستا دو نمونه جو لوله کش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 2008 و میرزاآقا در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 1396 به عنوان افرادی عادی که رسانه ای شدن سیاست امکان تبدیل آنان به سوژه های کنشگر سیاسی را فراهم آورده موضوع مطالعه ای مقایسه ای قرار گرفتند. با انتخاب جامعه شناسی فرهنگی به عنوان چارچوب نظری, مقایسه این دو نمونه در سه شاخص پویائی سوژگی سیاسی, گونه شناسی رسانه ها, و ماندگاری سوژگی سیاسی نشان داد که رسانه ای شدن سیاست پدیده ای زمینه مند است که در جوامع توسعه یافته دموکراتیک, پویائی حداکثری سوژگی سیاسی در بستر تمامی سطوح رسانه های کلان مقیاس, میان مقیاس و خرد مقیاس, و با ماندگاری سوژگی بالا را به همراه دارد اما در جوامع درحال توسعه و شبه دموکراسی ها, پویائی حداقلی سوژگی سیاسی تنها در سطح رسانه های خردمقیاس و محدود به دوره های برگزاری انتخابات را ممکن می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی