مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,058

دانلود:

317

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سپر سرمایه قانونی بانک ها و چرخه های تجاری

صفحات

 صفحه شروع 625 | صفحه پایان 655

چکیده

 با توجه به نقش رفتار چرخه ای سپر سرمایه در اثربخشی سیاست پولی, در این مقاله متوسط سپر سرمایه کل شبکه بانکی ایران و هر یک از گروه های بانکی, بر اساس بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در دوره 1:1386-4:1393 به صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه ای آن در مقایسه با چرخه تجاری ارزیابی می شود. نتایج حاصله بیانگر رفتار مخالف چرخه متوسط سپر سرمایه در کل شبکه بانکی هستند. در گروه بانک های تجاری, تخصصی و خصوصی شده نیز این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانک های خصوصی از رفتار همسوی چرخه برخوردار است. این متغیر در گروه بانک های خصوصی و خصوصی شده بزرگ و گروه بانک های خصوصی کوچک, مخالف چرخه, و در گروه بانک های خصوصی و خصوصی شده کوچک و گروه بانک های خصوصی بزرگ, همسوی چرخه است. ازاین رو امکان خنثی سازی اثر سیاست پولی اعمال شده جهت خروج از رکود موجود بوده و ضرورت اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی مشاهده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خوشنود، زهرا، و اسفندیاری، مرضیه. (1395). سپر سرمایه قانونی بانک ها و چرخه های تجاری. پژوهش های پولی بانکی، 9(30 )، 625-655. SID. https://sid.ir/paper/263689/fa

  Vancouver: کپی

  خوشنود زهرا، اسفندیاری مرضیه. سپر سرمایه قانونی بانک ها و چرخه های تجاری. پژوهش های پولی بانکی[Internet]. 1395؛9(30 ):625-655. Available from: https://sid.ir/paper/263689/fa

  IEEE: کپی

  زهرا خوشنود، و مرضیه اسفندیاری، “سپر سرمایه قانونی بانک ها و چرخه های تجاری،” پژوهش های پولی بانکی، vol. 9، no. 30 ، pp. 625–655، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/263689/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی