مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,015

دانلود:

305

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 75

چکیده

 به منظور تهیه نقشه تراکم تاج پوشش در جنگل های بیوره استان ایلام از داده های ماهواره ای لندست 8 مربوط به تاریخ 31 تیرماه 1393 و مدل FCD استفاده شد. در روش FCD از چهار شاخص پوشش گیاهی, خاک, سایه و شاخص حرارتی با اعمال حد آستانه مناسب استفاده شد و سپس شاخص سایه پیشرفته و شاخص سایه هم قیاس شده, محاسبه گردید و درنهایت شاخص تراکم پوشش گیاهی و نقشه تراکم تاج پوشش جنگل بر مبنای مدل FCD برحسب درصد بدست آمد. نقشه تراکم جنگل بدست آمده, بر اساس طبقات ارائه شده از سوی شورای عالی جنگل, مرتع و خاک سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور (7 طبقه) و نیز یک طبقه بندی دیگر (5 طبقه), طبقه بندی گردید. به منظور برآورد صحت نقشه تراکم جنگل طبقه بندی شده, یک نقشه واقعیت زمینی از تصاویر ارائه شده در وب سایت مرکز منطقه ای زیرساخت اطلاعات مکانی کشور که به روز و دارای قدرت تفکیک مکانی مناسب هستند, تهیه شد. بیشترین میزان صحت کلی و ضریب کاپا در مطالعه حاضر, مربوط به طبقه بندی در پنج طبقه و به ترتیب معادل 61.34 درصد و 0.42 محاسبه شد که در طبقه بندی 7 طبقه, میزان صحت کلی و ضریب کاپا کمتر برآورد گردید. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که در جنگل های زاگرس, کارایی مدل در تفکیک جنگل نیمه انبوه تا انبوه نسبتا مناسب است درحالی که مدل در تفکیک طبقات با تراکم پایین تر, دقیق عمل نمی کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرزایی زاده، وحید، نیک نژاد، مریم، و حجتی، سیدمحمد. (1394). برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD. بوم شناسی جنگل های ایران، 3(5 )، 63-75. SID. https://sid.ir/paper/263069/fa

  Vancouver: کپی

  میرزایی زاده وحید، نیک نژاد مریم، حجتی سیدمحمد. برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD. بوم شناسی جنگل های ایران[Internet]. 1394؛3(5 ):63-75. Available from: https://sid.ir/paper/263069/fa

  IEEE: کپی

  وحید میرزایی زاده، مریم نیک نژاد، و سیدمحمد حجتی، “برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD،” بوم شناسی جنگل های ایران، vol. 3، no. 5 ، pp. 63–75، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/263069/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی