مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

408

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 15

چکیده

 ننفوذ یکی از مهم ترین مشخصه های فیزیکی خاک است که اندازه گیری مستقیم آن دشوار, زمان بر و پرهزینه می باشد. هدف از این پژوهش تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده مدل های نروفازی, شبکة مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره است. بدین منظور, در 100 نقطه در منطقه دهگلان استان کردستان سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از استوانه مضاعف اندازه گیری شد. ویژگی های فیزیکی خاک (تخلخل, جرم ویژه ظاهری, شن, سیلت و رس) و توپوگرافی به عنوان ویژگی های زودیافت اندازه گیری شده و برای برآورد نفوذپذیری خاک استفاده شدند. داده ها به دو سری آموزشی (70 درصد داده ها) و آزمون (30 درصد داده ها) تقسیم شدند. مدل ها بر اساس نوع ورودی به نوع 1 (ویژگی های فیزیکی خاک) و 2 (ویژگی های فیزیکی خاک و توپوگرافی) طبقه بندی شدند. نتایج ارزیابی مدل ها بر اساس شاخص های ریشة میانگین انحراف خطا, مربعات خطا, میانگین خطا, خطای استاندارد نسبی و بهبود نسبی نشان داد که مدل نروفازی نوع 1 به ترتیب با آماره های 0. 24, 1. 3, 1. 69, 0. 25 و 65. 41 و نوع 2 به ترتیب با آماره-های 0. 1-, 0. 95, 0. 84, 0. 18 و 71. 52, دارای بالاترین دقت در تخمین سرعت نفوذپذیری پایه می باشد. همچنین مشاهده شد که استفاده از داده های توپوگرافی به عنوان ورودی همراه با ویژگی های فیزیکی خاک می تواند منجر به بهبود دقت تخمین سرعت نفوذپذیری پایه شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  گل محمدی، ف.، و نبی الهی، ک.، و تقی زاده مهرجردی، ر.، و داوری، م. (1397). تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل های نروفازی, شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره. تحقیقات کاربردی خاک, 6(4 ), 1-15. https://sid.ir/paper/261838/fa

  Vancouver: کپی

  گل محمدی فریبا، نبی الهی کمال، تقی زاده مهرجردی روح اله، داوری مسعود. تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل های نروفازی, شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره. تحقیقات کاربردی خاک. 1397 [cited 2023January30];6(4 ):1-15. Available from: https://sid.ir/paper/261838/fa

  IEEE: کپی

  گل محمدی، ف.، نبی الهی، ک.، تقی زاده مهرجردی، ر.، داوری، م.، 1397. تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل های نروفازی, شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره. تحقیقات کاربردی خاک, [online] 6(4 ), pp.1-15. Available: https://sid.ir/paper/261838/fa.