video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

664

دانلود:

253

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تغییر تخلخل، تراوایی و غیرهمسانگردی سنگ مخزن در فرایند انحلال و شروع جابه جایی طبیعی در ذخیره سازی کربن دی اکسید در آبده های شور

صفحات

 صفحه شروع 237 | صفحه پایان 249

چکیده

 از جمله راهکار های کاهش اثرهای محیط زیستی انتشار کربن دی اکسید و کاهش تغییرهای آب و هوا توسعه فناوری جذب و ذخیره سازی کربن (CCS) در آبده های شور می باشد. انحلال گاز اسیدی در آب باعث می شود مقداری از گاز اسیدی به صورت محلول وارد سیال مخزن شود که باعث افزایش ظرفیت ذخیره مخزن می شود. انحلال کربن دی اکسید باعث بالا رفتن چگالی آب در قسمت بالای مخزن می شود. آب اشباع شده که در بالای مخزن قرار دارد, موجب فرایند همرفت (جا به­ جایی) می شود که در نتیجه آن, کربن دی اکسید بیش ­ تری در آب حل شده و ایمنی ذخیره سازی را افزایش می دهد. در این پژوهش, انحلال کربن دی اکسید و جا به­ جایی طبیعی در یک مخزن آبده شور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی در این مطالعه, بررسی اثر تغییر تخلخل و تراوایی و غیرهمسانگردی سنگ مخزن در فرایند انحلال و شروع جا به­ جایی طبیعی, زمان شروود بیش ­ ترین و تغییر مقدار انحلال با زمان در حالت های گوناگون مخزن آبده است. بر اساس همین هدف, شبیه سازی عددی اختلاط همرفتی در آبده همگن و در ادامه غیرهمسانگرد صورت گرفته و سه دوره مؤثر در زمان ذخیره سازی کربن دی اکسید درون آبده معرفی شده است. همچنین معیارهای مورد نیاز برای دقت شبکه بندی مناسب و مدل سازی صحیح اختلاط همرفتی کربن دی اکسید در آبده بررسی شده است. نتیجه­ ها نشان داده که تراوایی اثر چشمگیری روی زمان آغاز جا به­ جایی و فرایند اختلاط همرفتی دارد, بنابراین باید به عنوان یکی از پارامتر های اصلی در انتخاب مخزن ذخیره سازی در نظر گرفته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امیری، حمیدرضا، آذین، رضا، فاتحی، روح اله، و عصفوری، شهریار. (1397). بررسی اثر تغییر تخلخل, تراوایی و غیرهمسانگردی سنگ مخزن در فرایند انحلال و شروع جابه جایی طبیعی در ذخیره سازی کربن دی اکسید در آبده های شور. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)، 37(1 )، 237-249. SID. https://sid.ir/paper/26129/fa

  Vancouver: کپی

  امیری حمیدرضا، آذین رضا، فاتحی روح اله، عصفوری شهریار. بررسی اثر تغییر تخلخل, تراوایی و غیرهمسانگردی سنگ مخزن در فرایند انحلال و شروع جابه جایی طبیعی در ذخیره سازی کربن دی اکسید در آبده های شور. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)[Internet]. 1397؛37(1 ):237-249. Available from: https://sid.ir/paper/26129/fa

  IEEE: کپی

  حمیدرضا امیری، رضا آذین، روح اله فاتحی، و شهریار عصفوری، “بررسی اثر تغییر تخلخل, تراوایی و غیرهمسانگردی سنگ مخزن در فرایند انحلال و شروع جابه جایی طبیعی در ذخیره سازی کربن دی اکسید در آبده های شور،” شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)، vol. 37، no. 1 ، pp. 237–249، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26129/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی