video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

723

دانلود:

253

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد نانوذره تیتانیوم دی اکسید نقره دوپ (2Ag/TiO) در تخریب فوتوکاتالیستی اریترومایسین

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 72

چکیده

 در سال­ های اخیر و با پیشرفت فناوری در زمینه شناسایی آلاینده­ ها با غلظت ناچیز, آنتی بیوتیک اریترومایسین با غلظت­ هایی در مقیاس ng/L تا μ g/L در ماتریس­ های زیست محیطی آبی شناسایی شده است. حضور اریترومایسین در چنین غلظت­ های ناچیزی منشاء بروز مخاطرات بسیاری برای محیط زیست می ­ باشد که از جمله مهم­ ترین آن­ ها می­ توان به توسعه و گسترش مقاومت آنتی­ بیوتیکی اشاره کرد. در این پژوهش با رویکرد رفع محدودیت­ های استفاده از کاتالیست نوری نیمه رسانای 2TiO, برای نخستین بار نانوذره­ های تیتانیوم دی اکسید نقره دوپ (2Ag/TiO) از نانوذره­ های تجاری تیتانیوم دی کسید دگوسا (2P25-TiO) با هدف افزایش راندمان فتوکاتالیست نسبت به نمونه تجاری در تخریب آلاینده آنتی­ بیوتیکی اریترومایسین از روش رسوب نوری سنتز شد. نانوذره­ های سنتز شده با استفاده از آنالیزهای XRD, FE-SEMو DRS پس از شناسایی مورد پژوهش قرار گرفته است. سپس عملکرد فتوکاتالیست سنتز شده با هدف بررسی تأثیر دوپ کردن نقره در ساختار تیتانیا و با رویکرد بهینه­ سازی پارامترهای عملیاتی, تحت تابش ­ های فرابنفش مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان تخریب اریترومایسین در شرایط عملیاتی بهینه, تحت پرتوهای فرابنفش برای نمونه 2Ag/TiO, 8/76 % و برای نمونه تجاری برابر با 6/40 % به­ دست آمد که این امر افزایش راندمان عملکرد نانوذره­ های سنتز شده را به نسبت نمونه تجاری به خوبی نشان می ­ دهد. افزون بر این, اثر افزودن اکسیدکننده قوی 2O2H نیز به محیط واکنش مورد بررسی قرار گرفت که بر طبق نتیجه­ های به­ دست آمده, در غلظت بهینه 2O2H, فتوکاتالیست سنتز شده میزان تخریبی3/89 %را برای اریترومایسین نتیجه داد. بنابراین, با توجه به راندمان مناسب تخریب اریترومایسین ناشی از نانوذره­ های سنتز شده در این پژوهش از یک سو و ناچیز بودن فعالیت آنتی بیوتیکی فراورده­ های به دست آمده از تخریب اکسیداتیو اریترومایسین از سوی دیگر, استفاده از نانوذره­ های 2Ag/TiO در تصفیه پساب دارای آلاینده­ ی آنتی بیوتیکی اریترومایسین, به عنوان یک رویکرد نوین مطرح می ­ باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پازکی، مریم، قاسم زاده، رضا، و یاراحمدی، رسول. (1397). بررسی عملکرد نانوذره تیتانیوم دی اکسید نقره دوپ (2Ag/TiO) در تخریب فوتوکاتالیستی اریترومایسین. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)، 37(1 )، 63-72. SID. https://sid.ir/paper/26124/fa

  Vancouver: کپی

  پازکی مریم، قاسم زاده رضا، یاراحمدی رسول. بررسی عملکرد نانوذره تیتانیوم دی اکسید نقره دوپ (2Ag/TiO) در تخریب فوتوکاتالیستی اریترومایسین. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)[Internet]. 1397؛37(1 ):63-72. Available from: https://sid.ir/paper/26124/fa

  IEEE: کپی

  مریم پازکی، رضا قاسم زاده، و رسول یاراحمدی، “بررسی عملکرد نانوذره تیتانیوم دی اکسید نقره دوپ (2Ag/TiO) در تخریب فوتوکاتالیستی اریترومایسین،” شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)، vol. 37، no. 1 ، pp. 63–72، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26124/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی