video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

42

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ترسیم ساختار حوزه های علمی با استفاده از روش هم واژگانی: مطالعه موردی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

صفحات

 صفحه شروع 116 | صفحه پایان 130

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر با استفاده از شاخصهای تحلیل شبکه اجتماعی به بررسی و مطالعه همواژگانی 475 مقاله فارسی در حوزه کشاورزی استان کرمانشاه که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بین سال های 1378 تا 1393 نمایه شده اند, می پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع علم سنجی بوده و از روش تحلیل شبکه هم واژگانی با استفاده از شاخصهای تحلیل شبکه میپردازد. در این پژوهش از شاخصهای تحلیل شبکه همچون مرکزیت رتبه, مرکزیت بینابینی, مرکزیت نزدیکی و همچنین شاخص چگالی استفاده شده است. برای ترسیم نقشه علمی روابط و موضوعات از نرم افزار یو سی نت و نت دراو و نیز برای خوشهبندی موضوعات از نرم افزار ماتریس سازی راور ماتریس و SPSS بهره گرفته شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان از روند رشد صعودی تحقیقات علمی بین سالهای 1378 تا 1392 می باشد. در نقشه ی موضوعات اصلی مقالات کشاورزی, موضوعاتی مانند گندم, نخود, جو, زراعت, آب, کلزا, خشکی و ژنتیک وسایر موضوعات که در شبکه قابل رؤیت هستند, دارای بالاترین مرکزیت نزدیکی میباشند. در نقشه موضوعات اصلی مقالات حوزه ی کشاورزی استان کرمانشاه موضوعات تجزیه, زراعت, گندم, خاک, تنوع, روش های آماری و. . . مشخص شده اند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  شکریه زاده، پ.، و زال زاده، ا.، و سهیلی، ف. (1396). ترسیم ساختار حوزه های علمی با استفاده از روش هم واژگانی: مطالعه موردی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه. پژوهش نامه علم سنجی, 3(1 (پیاپی 5) ), 116-130. https://sid.ir/paper/259823/fa

  Vancouver: کپی

  شکریه زاده پریسا، زال زاده ابراهیم، سهیلی فرامرز. ترسیم ساختار حوزه های علمی با استفاده از روش هم واژگانی: مطالعه موردی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه. پژوهش نامه علم سنجی. 1396 [cited 2023January31];3(1 (پیاپی 5) ):116-130. Available from: https://sid.ir/paper/259823/fa

  IEEE: کپی

  شکریه زاده، پ.، زال زاده، ا.، سهیلی، ف.، 1396. ترسیم ساختار حوزه های علمی با استفاده از روش هم واژگانی: مطالعه موردی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه. پژوهش نامه علم سنجی, [online] 3(1 (پیاپی 5) ), pp.116-130. Available: https://sid.ir/paper/259823/fa.