مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

429

دانلود:

325

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی شاخص های گیاهی پرکاربرد جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط محیطی مختلف

نویسندگان

رکنی کمیل | قلی زاده محمد

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 140

چکیده

 شاخص های گیاهی, جهت تفکیک و استخراج پوشش گیاهی روی سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای توسعه یافته اند. جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی, معمولاً تصاویر چند زمانه به صورت جداگانه با استفاده از شاخص های گیاهی مورد آنالیز قرار می گیرند و یا از روش تفاضل شاخص گیاهی استفاده می شود. مروری بر مطالعات گذشته نشان می دهد, با وجود توسعه شاخص های متعدد گیاهی توسط محققان, جهت استخراج پوشش گیاهی یا آشکارسازی تغییرات آن به طور معمول از شاخص های NDVI و EVI استفاده می شود. لذا, هدف از این مطالعه, مقایسه و بررسی ای جامع روی کارایی و قابلیت این دو شاخص در آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف می باشد. برای این هدف, چندین منطقه نمونه با شرایط محیطی مختلف شامل گرمسیری, نیمه گرمسیری و مدیترانه ای واقع در مناطقی از کشورهای مالزی, ایران و ایتالیا انتخاب شدند. سپس, روش تفاضل شاخص با استفاده از چند سری تصویر ماهواره ای لندست-7 ETM+ و لندست-8 OLI مربوط به دو دوره زمانی مختلف در سال های 2001 و 2014 بکار برده شد. جهت ارزیابی دقت نقشه های به دست آمده, ماتریس در هم ریختگی ایجاد گردید و پارامترهای دقت کلی و ضریب کاپا محاسبه شدند. سپس برای مشخص شدن ماهیت خطاها در نتایج به دست آمده, خطاهای کمیسیون و امیسیون محاسبه شدند. آنالیزهای ارزیابی دقت نشان داد هر چند نتایج حاصل از روش EVI در برخی از مناطق نمونه قابل قبول می باشد, اما در تمامی مناطق نمونه با تنوع محیطی و آب و هوایی مختلف, روش NDVI نتایج بسیار بهتری را جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی ارائه نموده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رکنی، کمیل، و قلی زاده، محمد. (1398). بررسی کارایی شاخص های گیاهی پرکاربرد جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط محیطی مختلف. حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(15 )، 125-140. SID. https://sid.ir/paper/259630/fa

  Vancouver: کپی

  رکنی کمیل، قلی زاده محمد. بررسی کارایی شاخص های گیاهی پرکاربرد جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط محیطی مختلف. حفاظت زیست بوم گیاهان[Internet]. 1398؛7(15 ):125-140. Available from: https://sid.ir/paper/259630/fa

  IEEE: کپی

  کمیل رکنی، و محمد قلی زاده، “بررسی کارایی شاخص های گیاهی پرکاربرد جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط محیطی مختلف،” حفاظت زیست بوم گیاهان، vol. 7، no. 15 ، pp. 125–140، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/259630/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی