مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رسانه های دیداری و شنیداری
سال:1397 | دوره:12 | شماره:28
صفحه شروع:151 | صفحه پایان:178

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

561

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل روایتِ فیلم مستند سیاسی (مطالعه موردی: فیلم مستند «به روایت دربار» و «ایران و غرب»)

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 178

چکیده

 در این مقاله با استفاده از روایت/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">تحلیل روایت از منظر اقناعی, دو مستند سیاسی درباره «انقلاب اسلامی ایران در سال 57», مورد مطالعه قرار گرفته اند. مستندهای مورد نظر «به روایت دربار» و «ایران و غرب(قسمت اول)» به ترتیب محصول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه بی بی سی می باشند. برای دستیابی به روایت/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">تحلیل روایت این دو مستند سیاسی, به شیوه تحلیل رتوریکی روایی, ده مقوله محوری پیشنهاد شده است. این مقوله ها عبارتند از: راوی شخصیت ها 3. نقطه دید 4. فاصله روایی 5. نقطه شروع 6. اطلاعات پیش فرض 7. تسلسل و علیت روایی 8. مانع و تضاد 9. چرخش 10. پایان بندی. استفاده از این مقوله ها در روایت/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">تحلیل روایت مستندها به عنوان ابزارهایی نیرومند در ژانر سیاسی, این امکان را می دهد که وجوه و لایه های پنهان ارتباطی برای متقاعد سازی مخاطبان کشف و درک شود. نتایج نشان می دهد کرد که شبکه بی بی سی برای ساخت مستندی سیاسی, «روایت» را به مثابه یک عمل اقناعی تلقی می کند تا با شیوه ای لطیف به ارائه هدف و گفتمان خاص خود برسد. حال آنکه مستند«به روایت دربار» در قالب محصولی از جانب واحد مرکزی خبر, به واسطة خبرنگاران, تولیدکنندگان, پژوهشگران و تدوینگران خبری تولید شده است و ظرافت های فیلم مستند که مهم ترین آنها روایت است در آن لحاظ نشده است. درواقع در اولویت گذاری تولیدات صداوسیما, مستند و مستندسازی امری تخصصی لحاظ نشده است و سایه تولید خبری بر روی این قالب تلویزیونی مشاهده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی