مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,434

دانلود:

878

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 189

چکیده

 گسترش صنعت گردشگری علاوه بر ابعاد مثبت می تواند ابعاد منفی بسیاری نیز در زمینه های اقتصادی, اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی در پی داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری, به مرور و تجزیه و تحلیل پژوهش های پیشین و نظرات کارشناسان پرداخته است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و اولویت بندی اثرات مثبت و منفی گردشگری در مقیاس ملی و در جریان روند توسعه گردشگری ایران است. این اثرات شامل اثرات اقتصادی (افزایش درآمد, ایجاد اشتغال, افزایش هزینه های زندگی, ایجاد تورم و غیره), اثرات اجتماعی - فرهنگی (افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی, احیای ارزش های محلی, افزایش شکاف اجتماعی, مصرف گرایی و غیره) و اثرات زیست محیطی (بهبود کیفیت محیط, ترویج معماری سبز, کاهش سطح سرانه های طبیعی, کاهش ظرفیت تحمل فیزیکی و غیره) است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل سیستمی در محیط نرم افزار Micmac ستفاده شده است. پژوهش حاضر ضمن ارائه و تنظیم مهم ترین عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر در ابعاد اقتصادی, زیست محیطی و اجتماعی - فرهنگی, حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیستم پایدار در گردشگری توجه به اثرات منفی تاثیرگذار به ویژه در حوزه زیست محیطی در درجه اول اهمیت قرار دارد و در مرحله دوم می باید بر کاهش اثرات دو وجهی و ریسک به جهت غیرقابل پیش بینی بودن, تمرکز شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  فرجی، امین، نعمت پور، محمد، و عشریه، امید. (1396). تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی. مطالعات اجتماعی گردشگری، 5(9 )، 151-189. SID. https://sid.ir/paper/259337/fa

  Vancouver: کپی

  فرجی امین، نعمت پور محمد، عشریه امید. تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی. مطالعات اجتماعی گردشگری[Internet]. 1396؛5(9 ):151-189. Available from: https://sid.ir/paper/259337/fa

  IEEE: کپی

  امین فرجی، محمد نعمت پور، و امید عشریه، “تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی،” مطالعات اجتماعی گردشگری، vol. 5، no. 9 ، pp. 151–189، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/259337/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی