مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

466

دانلود:

267

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ابعاد معنوی ایمنی غذا مبتنی بر متون اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 57

چکیده

 سابقه و هدف: ایمنی غذایی اصطلاحی است که انسان ها دریافت واحدی از آن ندارند. یکی از عوامل برجسته و اثر گذار در مفهوم ایمنی غذایی, آموزه های دینی است. هدف از این مطالعه, شناسایی مفهوم ایمنی غذا در متون اسلامی می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی اسنادی و مفهومی است. در این راستا, با مراجعه به بانک های اطلاعاتی ملی و بین المللی جستجوهای لازم جهت گردآوری اطلاعات صورت گرفت. در نهایت مطالب گردآوری شده با توجه به اهداف و سوالات پژوهش, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تفکر آیه ای به غذا, باورمندی به رازقیت الهی, برخورداری از نیت الهی در مصرف, ادای حقوق نیازمندان به هنگام مصرف, تمیز نگداشتن غذا, استفاده از غذاهای متنوع, التزام به غذای حلال و پرهیز از غذای حرام از مهم ترین راهبردهای نگرشی و رفتاری ایمنی بخش غذایی با نگاه اسلامی می باشد. دستیابی به ایمنی غذا در آموزه اسلامی مبتنی بر پیشایندهایی از قبیل پذیرش آموزه های دینی به عنوان منبع الهام ایمنی تغذیه و نیز اصالت دادن به سلامت روح در ایمنی تغذیه می باشد. علاوه بر این از مهم ترین نتایج التزام به راهبردهای نگرشی و رفتاری ایمنی غذایی, کرامت جسمی و روحی شمرده می شود. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها, شایسته است سیاستگذاران سلامت در تامین بعد معنوی سلامت, به آموزه های معنوی اسلام در خصوص ایمنی غذا توجه کنند تا سلامت همه جانبه حاصل گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مرزبند، رحمت اله، معلمی، مصطفی، و دارابی نیا، مرتضی. (1394). ابعاد معنوی ایمنی غذا مبتنی بر متون اسلامی. اسلام و سلامت، 2(1 )، 51-57. SID. https://sid.ir/paper/258952/fa

  Vancouver: کپی

  مرزبند رحمت اله، معلمی مصطفی، دارابی نیا مرتضی. ابعاد معنوی ایمنی غذا مبتنی بر متون اسلامی. اسلام و سلامت[Internet]. 1394؛2(1 ):51-57. Available from: https://sid.ir/paper/258952/fa

  IEEE: کپی

  رحمت اله مرزبند، مصطفی معلمی، و مرتضی دارابی نیا، “ابعاد معنوی ایمنی غذا مبتنی بر متون اسلامی،” اسلام و سلامت، vol. 2، no. 1 ، pp. 51–57، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/258952/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی