مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,274

دانلود:

263

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

افزایش تقویت سیناپسی طولانی مدت هیپوکمپ در مهار منتشر شونده قشری در موش های نوجوان

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 37

چکیده

 مقدمه: مهار منتشر شونده (SD) یک پدیده بیوالکتریک است که در سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می گردد و در پاتوفیزیولوژی بعضی از اختلالات عصبی نقش ایفا می کند. مطالعه حاضر, به بررسی اثرات مکرر SD بر اختلالات یادگیری و حافظه از طریق تقویت سیناپسی طولانی مدت در هیپوکمپ پرداخته است.مواد و روش ها: الکترودهای نقره ثبت و کانول راهنما در مغز موش های نوجوان جایگذاری شدند. القا SD با تزریق محلول 3 مولار KCl از طریق کانول راهنما هفته ای یک بار به مدت چهار هفته صورت گرفت. بعد از 4 هفته مغز آن ها بیرون آورده شد و از هیپوکمپ آن ها برش های بافتی تهیه و در مایع مغزی نخاعی نگهداری شد. تحریک های الکتریکی منفرد توسط یک الکترود دوقطبی به ناحیه Schaffer collateral هیپوکمپ داده شد. پتانسیل پس سیناپسی تحریکی میدانی (fEPSP) توسط تحریکات متوالی با شدت 50 درصد جمعیت نیزه های ظاهر شده بر انگیخته شد.یافته ها: مهار منتشر شونده مکرر باعث افزایش LTP در ناحیه CA1 هیپوکمپ گردید. داده ها افزایش معناداری را در دامنه fEPSP های ناحیه CA1 هیپوکمپ نسبت به سطح پایه داشت.نتیجه گیری: شاید یافته های ما بتواند بیانگر پاتوفیزیولوژی نقصان حافظه در بعضی از اختلالات عصبی در کودکان باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احمدی، میلاد، بنازاده دردشتی، مهرناز، مدرس موسوی، سیدمصطفی، و کریم زاده، فریبا. (1392). افزایش تقویت سیناپسی طولانی مدت هیپوکمپ در مهار منتشر شونده قشری در موش های نوجوان. علوم اعصاب شفای خاتم، 1(3)، 33-37. SID. https://sid.ir/paper/258141/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی میلاد، بنازاده دردشتی مهرناز، مدرس موسوی سیدمصطفی، کریم زاده فریبا. افزایش تقویت سیناپسی طولانی مدت هیپوکمپ در مهار منتشر شونده قشری در موش های نوجوان. علوم اعصاب شفای خاتم[Internet]. 1392؛1(3):33-37. Available from: https://sid.ir/paper/258141/fa

  IEEE: کپی

  میلاد احمدی، مهرناز بنازاده دردشتی، سیدمصطفی مدرس موسوی، و فریبا کریم زاده، “افزایش تقویت سیناپسی طولانی مدت هیپوکمپ در مهار منتشر شونده قشری در موش های نوجوان،” علوم اعصاب شفای خاتم، vol. 1، no. 3، pp. 33–37، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/258141/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی