مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم اعصاب شفای خاتم | سال:1393 | دوره:2 | شماره:3 | صفحه شروع:65 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

968

دانلود:

296

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش گیرنده های دوپامین در طول رشد مغز (مقاله مروری)

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 76

چکیده

 مقدمه: رشد مغز نیازمند یکسری فعل و انفعالات پیچیده ژنتیکی و عوامل محیطی است. اختلال در این اجزاء می تواند بر ساختار نورونی, عملکرد یا ارتباط تاثیر بگذارد و منجر به تغییر در مسیر رشد شود. ناقلین عصبی و تعدیل کننده های عصبی از قبیل دوپامین در طیف وسیعی از عملکردهای رفتاری و شناختی در مغز بالغ شرکت می کنند. پیام های وابسته به دوپامین یک نقش اساسی در رشد نورونی, در تمایز مغز قدامی و تشکیل جریان عصبی ایفاء می کنند. علاوه بر این فعالیت گیرنده های دوپامینرژیک D1 و D2 بر تکثیر, مهاجرت و تمایز نورون ها تاثیر می گذارند.نتیجه گیری: از آنجایی که گیرنده های دوپامین بر رشد مغز تاثیر می گذارند و همچنین در مغز بالغ نیز نقش اساسی دارند, شناسایی هر چه بهتر نقش این گیرنده ها در نواحی مختلف مغزی می تواند در درمان اختلالات رشد مغز کمک کننده باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID