مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

838

دانلود:

434

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ائتلاف های سیاسی و توسعه اقتصادی

نویسندگان

عطار سعید | کاظمی حجت

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 131

چکیده

 نظر غالب در مطالعات توسعه این بوده که توسعه, موضوعی درباره مدیریت موثر اقتصادی توسط نهادهای بازاری یا بوروکراسی دولتی است. مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از روش مطالعات اسنادی, این فرضیه را به بحث بگذارد که ائتلا ف های سیاسی می توانند توسعه اقتصادی را ممکن یا ناممکن کنند. استدلال مقاله این است که به دلیل اینکه هم عرصه سیاسی, عرصه کنش های ائتلافی است و هم دولت در کشورهای در حال توسعه, دولتی چندپاره است, مطالعه نقش دولت در توسعه اقتصادی نیز باید مطالعه نقش ائتلاف های سیاسی در توسعه باشد. مقاله با طرح چارچوب تحلیلی ائتلاف های سیاسی (تاکتیکی-استراتژیک), سه نوع ائتلاف (ائتلاف برای توسعه, ائتلاف ناتوسعه و ائتلاف بر ضد توسعه) را مورد بررسی قرار می دهد. مطالعات نظری و یافته های تجربی نشان می دهند که تنها ائتلاف سیاسی مفید برای توسعه اقتصادی, ائتلافی است که هم برای توسعه و هم از نوع استراتژیک باشد. این چارچوب نظری, چشم انداز جدیدی برای بررسی موانع توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عطار، سعید، و کاظمی، حجت. (1396). ائتلاف های سیاسی و توسعه اقتصادی. سیاستگذاری عمومی، 3(1 )، 113-131. SID. https://sid.ir/paper/257421/fa

  Vancouver: کپی

  عطار سعید، کاظمی حجت. ائتلاف های سیاسی و توسعه اقتصادی. سیاستگذاری عمومی[Internet]. 1396؛3(1 ):113-131. Available from: https://sid.ir/paper/257421/fa

  IEEE: کپی

  سعید عطار، و حجت کاظمی، “ائتلاف های سیاسی و توسعه اقتصادی،” سیاستگذاری عمومی، vol. 3، no. 1 ، pp. 113–131، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/257421/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی