video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

999

دانلود:

203

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میانگین DMF در بیماران همودیالیزی

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 63

کلیدواژه

OHIQ4
DMFQ4

چکیده

 بیان مساله: افزایش سریع تعداد بیمارانی که پیوند کلیه و دیالیز دریافت می کنند, دندانپزشکان را به درک کامل ملاحظات درمانی خاصی که برای این بیماران وجود دارد, ملزم می سازد.هدف: این مطالعه با هدف بررسی میزان DMF در بیماران همودیالیزی شهر تهران در رده سنی 20-12 سال انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی, تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد, 50 بیمار کلیوی (27 پسر و 23 دختر) در رده سنی 12 تا 20 سال که برای دیالیز به یکی از بیمارستانهای امام خمینی, مرکز طبی کودکان فیاض بخش, هفت تیر, اشرفی اصفهانی, لبافی نژاد و هاشمی نژاد مراجعه کرده بودند, مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به معاینات کلینیکی, سؤال از بیمار, مشاهده پرونده و سؤال از والدین بیمار در پرسشنامه های مربوطه وارد گردید؛ به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون Chi-Square استفاده شد.یافته ها: میانگین DMF در افراد مورد مطالعه 2.46 حاصل شد که در مقایسه با افراد نرمال جامعه تفاوت معنی داری را نشان نداد. این شاخص در افراد مورد مطالعه در رابطه با عواملی نظیر جنس, میزان تحصیلات مادر, وضعیت بهداشت دهان و دندان, دفعات مسواک زدن از لحاظ آماری تفاوت معنی داری را نشان نداد؛ همچنین در بررسی حاضر میزان شیوع ژنژیویت شدید 38% و میزان ژنژیونیت متوسط 32% حاصل گردید. نتیجه گیری: این مطالعه بر ضرورت استفاده از روشهای مناسب پیشگیری و ارتقای بهبود سطح آگاهی بیماران و والین را در مورد بهداشت دهان و دندان تأکید می کند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آرامی، سکینه، و فولادی، حمید. (1382). بررسی میانگین DMF در بیماران همودیالیزی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، 16(2 (مسلسل 35))، 59-63. SID. https://sid.ir/paper/25687/fa

  Vancouver: کپی

  آرامی سکینه، فولادی حمید. بررسی میانگین DMF در بیماران همودیالیزی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)[Internet]. 1382؛16(2 (مسلسل 35)):59-63. Available from: https://sid.ir/paper/25687/fa

  IEEE: کپی

  سکینه آرامی، و حمید فولادی، “بررسی میانگین DMF در بیماران همودیالیزی،” مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، vol. 16، no. 2 (مسلسل 35)، pp. 59–63، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/25687/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی