video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,170

دانلود:

179

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شدت نسبی سیگنال تصاویر Magnetic Resonance در بافت رترودیسکال و عضله پتریگوئید خارجی و رابطه آن با یافته های Magnetic Resonance Imaging

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 207

چکیده

 زمینه و هدف: جابجایی دیسک یکی از شایع ترین اختلالات مفصل گیجگاهی فکی است و (MRI) Magnetic Resonance Imaging استاندارد طلایی در تشخیص آن می باشد. این اختلال می تواند تغییراتی در شدت سیگنال تصاویر MR به وجود آورد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شدت نسبی سیگنال تصاویر MR در بافت رترودیسکال و عضله تریگوئید خارجی با انواع جابجایی قدامی دیسک و نیز Flattening سر کندیل در بیماران مبتلا به (TMD) Temporomandibular Disorder بود.روش بررسی: در این مطالعه که از نوع گذشته نگر می باشد, 31 تصویر MR بیماران مبتلا به جابجایی قدامی دیسک بررسی شد. پس از اندازه گیری شدت نسبی سیگنال در سه ناحیه بافت رترودیسکال, سر فوقانی و سر تحتانی عضله تریگوئید خارجی, ارتباط میان شدت نسبی سیگنال با نوع جابجایی قدامی دیسک توسط آزمون Repeated Measured ANOVA ارزیابی و در هر کدام از 3 فضای مذکور از آنالیز T-test جهت مقایسه گروه دارای Condyle Flattening و گروه فاقد آن استفاده شد.یافته ها: در این تحقیق رابطه میان شدت نسبی سیگنال تصاویر MR با نوع جابه جایی قدامی دیسک در ناحیه رترودیسکال, در محل سر فوقانی عضله تریگوئید خارجی و در محل سر تحتانی عضله تریگوئید خارجی معنی دار نشد (P=0.3). همچنین ارتباط معنی دار آماری میان شدت نسبی سیگنال تصاویر MR و Flattening سر کندیل در بافت رترودیسکال, در سر فوقانی عضله تریگوئید خارجی و در سر تحتانی عضله تریگوئید خارجی یافت نشد (0.05<P).نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه, بیانگر آن است که احتمالا شدت نسبی سیگنال تصاویر MR در بافت رترودیسکال و دو سر عضله تریگوئید خارجی پیش بینی کننده خوبی برای نوع جابجایی قدامی دیسک و وجود یا عدم وجود Flattening سر کندیل نیست و به نظر نمی رسد که بتوان از آن به عنوان یک علامت تشخیصی در پیشرفت TMD استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پنج نوش، مهرداد، غنچه، زهرا، بنی هاشمی، هدی السادات، و تقوی، فرنوش. (1390). بررسی شدت نسبی سیگنال تصاویر Magnetic Resonance در بافت رترودیسکال و عضله پتریگوئید خارجی و رابطه آن با یافته های Magnetic Resonance Imaging. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، 24(4 (مسلسل 69))، 201-207. SID. https://sid.ir/paper/25656/fa

  Vancouver: کپی

  پنج نوش مهرداد، غنچه زهرا، بنی هاشمی هدی السادات، تقوی فرنوش. بررسی شدت نسبی سیگنال تصاویر Magnetic Resonance در بافت رترودیسکال و عضله پتریگوئید خارجی و رابطه آن با یافته های Magnetic Resonance Imaging. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)[Internet]. 1390؛24(4 (مسلسل 69)):201-207. Available from: https://sid.ir/paper/25656/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد پنج نوش، زهرا غنچه، هدی السادات بنی هاشمی، و فرنوش تقوی، “بررسی شدت نسبی سیگنال تصاویر Magnetic Resonance در بافت رترودیسکال و عضله پتریگوئید خارجی و رابطه آن با یافته های Magnetic Resonance Imaging،” مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، vol. 24، no. 4 (مسلسل 69)، pp. 201–207، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/25656/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی