video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,542

دانلود:

1,651

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی عددی تراوش از سد خاکی با کمک روش های عددی

نویسندگان

نعمتی بهروز | شفیعی هما

صفحات

 صفحه شروع 88 | صفحه پایان 98

چکیده

 یکی از مسائل مهمی که در طراحی سدهای خاکی به آن توجه می شود مساله تراوش است. بطور کلی همه خاک ها کم و بیش آب را از خود عبور می دهند و نفوذ پذیرند بدین لحاظ در اکثر موارد جریان آب به داخل سدهای خاکی و پی آنها اجتناب ناپذیر است. چنانچه جریان آب در سدهای مذکور کنترل و محدود نگردد سبب بروز مشکلات و اثرات نامطلوبی می شود که بعضا تخریب و شکست سد را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی جامع مدل سازی عددی تراوش دو بعدی پرداخته شده است. بعد از این به معرفی سد مورد مطالعه تحقیق پرداخته شده است و سد آبشینه همدان مورد بررسی کامل قرار گرفته است. سپس با استفاده از روش اجزای محدود, تحلیل تراوش دو بعدی و سه بعدی, در مورد این سد, انجام گرفته و نتایج آن با نتایج حاصل از تحلیل های دو بعدی مقایسه میشود, پس از این مرحله آنالیز حساسیت صورت پذیرفته و با انجام آنالیزهای دوبعدی و سه بعدی مختلف, تاثیر پارامترهای مختلف بر مقدار تراوش مورد بحث قرار گرفته است, درانتها راهکارهای مناسب جهت مقابله با این پدیده در مورد سد آبشینه همدان پیشنهاد گردیده است.با توجه به این که هندسه مسائلی از این قبیل, میتواند بسیار متغییر باشد, و از آنجائیکه ساخت مدل سه بعدی کار بسیار حجیم و زمانبری میباشد, لذا در این تحقیق فقط از مشخصات و پارامترهای یک سد خاص (به صورت مطالعه موردی) استفاده شده است.تمام تحلیل های انجام گرفته در این پایان نامه Isothermal بوده و همچنین از اثرات اندرکنشی حرارتی و تنش- تغییر شکل بر روی تراوش صرف نظر شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نعمتی، بهروز، و شفیعی، هما. (1395). مدل سازی عددی تراوش از سد خاکی با کمک روش های عددی. ایده های نو در علوم و فناوری، 1(1 (مسلسل 1))، 88-98. SID. https://sid.ir/paper/256110/fa

  Vancouver: کپی

  نعمتی بهروز، شفیعی هما. مدل سازی عددی تراوش از سد خاکی با کمک روش های عددی. ایده های نو در علوم و فناوری[Internet]. 1395؛1(1 (مسلسل 1)):88-98. Available from: https://sid.ir/paper/256110/fa

  IEEE: کپی

  بهروز نعمتی، و هما شفیعی، “مدل سازی عددی تراوش از سد خاکی با کمک روش های عددی،” ایده های نو در علوم و فناوری، vol. 1، no. 1 (مسلسل 1)، pp. 88–98، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/256110/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی