مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,200

دانلود:

317

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: مفاهیم اسلامی و مبانی فقهی سیاست خارجی (عنوان عربی: المفاهیم الاسلامیة والمبانی الفقهیة للسیاسة الخارجیة)

نویسندگان

مهدی زاده اکبر

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 163

کلیدواژه

روابط بین الملل (کلیدواژه عربی: الاسلامQ2
العلاقات الدولیة)Q2

چکیده

  چکیده فارسی:هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی دیدگاه اسلام درباره برخی مفاهیم و اصول سیاست خارجی و نیز مبانی فقهی سیاست یاد شده می باشد. پرداختن به این مفاهیم و مبانی می تواند مقدمه مناسبی برای ارائه نظریه اسلامی سیاست خارجی و روابط بین الملل باشد. فرض اصلی مقال حاضر این است که مفاهیم بنیان اصلی نظریه ها را تشکیل می دهند و اولین گام اساسی برای نظریه پردازی در هر یک از رشته های علوم انسانی, پرداختن به مفاهیم آن رشته است. سووال اصلی مقاله این است که مفاهیم و مبانی فقهی سیاست خارجی در اسلام چه می باشند. با پاسخ دادن به این سوال کلیدی می توان از یک سو زمینه لازم برای نظریه پردازی در این حوزه را فراهم ساخت و از سوی دیگر, تفاوت نگرش اسلام و غرب به مفاهیم و اصول سیاست خارجی را باز شناخت. چکیده عربی:الهدف الرئیسی من کتابة هذه المقالة دراسة و جهات نظر الاسلام عن بعض اصول السیاسة الخارجیة و مفاهیمه و المبانی الفقهیة للسیاسیة. والتطرق الی هذه المفاهیم و المبانی یکون مقدّمة مناسبة لارائة التطریقة الاسلامیة فی السیاسة الخارجیة و الروابط الدولیة. الفرضیة الاصلیة لهذه المقالة أنّ المفاهیم هی الاساس الاصلی للنظریات, والخطوة الاولی لارائة النظر فی کلّ فرع من الفروع العلوم الانسانیة, التطرق إلی مفاهیمها.إذا أجبنا لهذا السؤال الأساسی یمکن أن نمهّد الطریق لارائة النظریة فی هذا المجال من جانب و من جانب آخر نتعرّف باختلاف نظرة الاسلام والغرب إلی المفاهیم و اصول السیاسة الخارجی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مهدی زاده، اکبر. (1390). عنوان فارسی: مفاهیم اسلامی و مبانی فقهی سیاست خارجی (عنوان عربی: المفاهیم الاسلامیة والمبانی الفقهیة للسیاسة الخارجیة). فقه و مبانی حقوق اسلامی، 3(8-9)، 125-163. SID. https://sid.ir/paper/255274/fa

  Vancouver: کپی

  مهدی زاده اکبر. عنوان فارسی: مفاهیم اسلامی و مبانی فقهی سیاست خارجی (عنوان عربی: المفاهیم الاسلامیة والمبانی الفقهیة للسیاسة الخارجیة). فقه و مبانی حقوق اسلامی[Internet]. 1390؛3(8-9):125-163. Available from: https://sid.ir/paper/255274/fa

  IEEE: کپی

  اکبر مهدی زاده، “عنوان فارسی: مفاهیم اسلامی و مبانی فقهی سیاست خارجی (عنوان عربی: المفاهیم الاسلامیة والمبانی الفقهیة للسیاسة الخارجیة)،” فقه و مبانی حقوق اسلامی، vol. 3، no. 8-9، pp. 125–163، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/255274/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی