مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,595

دانلود:

0

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 124

چکیده

 اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسایل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین, نظر به اهمیت این مساله, در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور, با استفاده از روش هم جمعی یوهانسون جوسیلیوس و به کارگیری شاخص شدت تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) به عنوان معیاری برای جهانی شدن, رابطه بین این دو متغیر را بر اساس داده های سال های 83-1347 برآورد کرده ایم. همچنین در این مدل نرخ تورم, نرخ بیکاری, مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار بر توزیع درآمد در نظر گرفته ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تایید شده و نرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمدی ارتباط مستقیم داشته, در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. در نهایت جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی تر خواهد کرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

گرجی، ابراهیم، و برهانی پور، محمد. (1387). اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران، 10(34)، 99-124. SID. https://sid.ir/paper/2544/fa

Vancouver: کپی

گرجی ابراهیم، برهانی پور محمد. اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1387؛10(34):99-124. Available from: https://sid.ir/paper/2544/fa

IEEE: کپی

ابراهیم گرجی، و محمد برهانی پور، “اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 10، no. 34، pp. 99–124، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2544/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )