مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,600

دانلود:

551

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

علم سنجی اطلاع سنجی: مطالعه یک دهه پژوهش های سنجش کمی در ایران (1381- 1391)

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 27

چکیده

 سابقه و هدف:پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی به مطالعه شبکه هم تالیفی پژوهشگران کشور در حوزه اطلاع سنجی طی سال های 1381 تا 1391 می پردازد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع علم سنجی بوده و از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی جهت مطالعه شبکه هم تالیفی پژوهشگران حوزه اطلاع سنجی استفاده نموده است. جامعه این پژوهش از تعداد 779 مقاله فارسی و انگلیسی تشکیل شده که در زمینه های مختلف سنجش کمی طی سال های 1381 تا 1391 منتشر شده و در ویراست چهارم کتاب سنجی علم سنجی که در اسفند ماه 1391 توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منتشر شده, نمایه شده اند. از نرم افزارهای تحلیل شبکه های اجتماعی UCINET و VOSviewer برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: مطالعه پژوهشگران دارای تالیف در حوزه اطلاع سنجی نشان داد که فریده عصاره (47 مقاله), محمد حسن زاده (43 مقاله), و عبدالرضا نوروزی چاکلی (36 مقاله) در شاخص تولید, رده های نخست را به خود اختصاص داده اند. هم چنین, بر اساس شاخص مرکزیت درجه, فرشید دانش (77), عبدالرضا نوروزی چاکلی (69), و محمد حسن زاده (67) ضمن دارا بودن بیش ترین تعداد هم تالیفی با سایر پژوهشگران, مشارکت پذیرترین پژوهشگران کشور در حوزه اطلاع سنجی بوده اند.نتیجه گیری: اگرچه ضریب خوشه بندی شبکه عددی معادل 0.77 را نشان می دهد که حاکی از تمایل نسبتا بالای اعضای شبکه به همکاری با دیگران و تشکیل خوشه های مختلف است, اما شاخص چگالی معادل 0.009 از گسستگی زیاد میان نویسندگان و انسجام پایین شبکه حکایت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بصیریان جهرمی، رضا، و گرایی، احسان. (1393). علم سنجی اطلاع سنجی: مطالعه یک دهه پژوهش های سنجش کمی در ایران (1381- 1391). علم سنجی کاسپین، 1(1)، 19-27. SID. https://sid.ir/paper/254345/fa

  Vancouver: کپی

  بصیریان جهرمی رضا، گرایی احسان. علم سنجی اطلاع سنجی: مطالعه یک دهه پژوهش های سنجش کمی در ایران (1381- 1391). علم سنجی کاسپین[Internet]. 1393؛1(1):19-27. Available from: https://sid.ir/paper/254345/fa

  IEEE: کپی

  رضا بصیریان جهرمی، و احسان گرایی، “علم سنجی اطلاع سنجی: مطالعه یک دهه پژوهش های سنجش کمی در ایران (1381- 1391)،” علم سنجی کاسپین، vol. 1، no. 1، pp. 19–27، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/254345/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی