مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,458

دانلود:

415

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طبقه بندی محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینه ی منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده های لندست 8

صفحات

 صفحه شروع 1267 | صفحه پایان 1283

چکیده

 شناسایی نوع محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینه ی منابع آبی با استفاده از سنجش ازدور, با وجود دسترسی کم و مستقیم به زمین های کشاورزی, سبب کاهش چشمگیر هزینه ها در بخش مدیریت کشاورزی و منابع آبی می شود, اما طبقه بندی اراضی کشاورزی به علت شباهت زیاد طیفی محصولات مختلف با استفاده از تصاویر تک زمانه ی چند طیفی دقت چندانی ندارد. یکی از راه های غلبه بر این مشکل, استفاده از سری زمانی داده های ماهواره ای است. هدف از مطالعه ی حاضر, افزایش دقت تفکیک محصولات کشاورزی برای مدیریت بهینه ی منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده سنجش ازدور است. در مطالعه ی حاضر پس از انجام پردازش های مربوط به داده های اپتیک, شاخص های مختلف گیاهی و همچنین آلبدو و دمای سطح زمین از داده های سری زمانی اپتیکی محاسبه و با استفاده از مدل TIMESAT پارامترهای کلیدی فنولوژیکی گیاه در قسمتی از دشت میاندوآب استخراج شده است. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده های زمینی, وضعیت پوشش گیاهی از قبیل پراکنش و خصوصیات گیاهی بررسی شد. سپس, با استفاده از همه ی این ویژگی ها به کمک الگوریتم طبقه بندی ماشین های بردار پشتیبان, نقشه ی محصولات کشاورزی تولید شد. الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان به دلیل انعطاف پذیری زیاد این الگوریتم برای شرایط و هدف های مختلف با دقت کلی 92 درصد و کاپای 91/0 در صورتی که در فرایند طبقه بندی از ترکیب باندها, شاخص های گیاهی GNDVI و شاخص ALBEDO, LST و استفاده شود, بیشترین دقت را در تفکیک کردن محصولات کشاورزی به همراه داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کردی، فاطمه، حمزه، سعید، عطارچی، سارا، و علوی پناه، سیدکاظم. (1397). طبقه بندی محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینه ی منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده های لندست 8. اکوهیدرولوژی، 5(4 )، 1267-1283. SID. https://sid.ir/paper/254109/fa

  Vancouver: کپی

  کردی فاطمه، حمزه سعید، عطارچی سارا، علوی پناه سیدکاظم. طبقه بندی محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینه ی منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده های لندست 8. اکوهیدرولوژی[Internet]. 1397؛5(4 ):1267-1283. Available from: https://sid.ir/paper/254109/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه کردی، سعید حمزه، سارا عطارچی، و سیدکاظم علوی پناه، “طبقه بندی محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینه ی منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده های لندست 8،” اکوهیدرولوژی، vol. 5، no. 4 ، pp. 1267–1283، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/254109/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی