مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

539

دانلود:

290

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عملکرد مدل WEAP در شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه ی آبخیز الند

صفحات

 صفحه شروع 341 | صفحه پایان 352

چکیده

 بهره مندی از مدل های هیدرولوژیک, امکان برنامه ریزی صحیح و پایدار در مدیریت منابع آب را فراهم می کند. در پژوهش حاضر, با هدف شبیه سازی جریان حوضه ی آبخیز الند (واقع در حوضه ی رود ارس) به عنوان آبخیزی تحت تأثیر فعالیت های انسانی, مدل WEAP توسعه, واسنجی و اعتبارسنجی شد. به این منظور, یک دوره ی آماری 11 ساله (1379 تا 1390) برای واسنجی و یک دوره ی پنج ساله (1390 تا 1395) به منظور اعتبارسنجی مدل در نظر گرفته شد. نتایج شبیه سازی مدل در خروجی حوضه ی آبخیز نشان داد شاخص های آماری ضریب تعیین و ضریب نش ساتکلیف در دوره ی واسنجی به ترتیب برابر با 96/0 و 85/0 و در دوره ی اعتبارسنجی به ترتیب برابر با 79/0 و 78/0 بودند. این نتایج بیان کننده ی عملکرد خوب مدل WEAP در شبیه سازی رفتار هیدرولوژیک اعم از بارش-رواناب, جریان پایه, آب زیرزمینی و سایر اجزای بیلان آبی حوضه ی آبخیز الند است. در تحقیق حاضر, نتایج شبیه سازی سناریوی تأمین آب شرب منطقه از سد آق چای بیان کننده ی کاهش در افت سطح آب زیرزمینی و افزایش حجم آبخوان به میزان سالیانه 4/5 میلیون مترمکعب بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اشرفی، محمد، زینال زاده، کامیار، بشارت، سینا، و یاسی، مهدی. (1398). عملکرد مدل WEAP در شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه ی آبخیز الند. اکوهیدرولوژی، 6(2 )، 341-352. SID. https://sid.ir/paper/253945/fa

  Vancouver: کپی

  اشرفی محمد، زینال زاده کامیار، بشارت سینا، یاسی مهدی. عملکرد مدل WEAP در شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه ی آبخیز الند. اکوهیدرولوژی[Internet]. 1398؛6(2 ):341-352. Available from: https://sid.ir/paper/253945/fa

  IEEE: کپی

  محمد اشرفی، کامیار زینال زاده، سینا بشارت، و مهدی یاسی، “عملکرد مدل WEAP در شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه ی آبخیز الند،” اکوهیدرولوژی، vol. 6، no. 2 ، pp. 341–352، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/253945/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی