video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,023

دانلود:

168

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آماری کیست رادیکولر و Chronic Apical Periodontitis

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 11

چکیده

 تاکنون مطالعه جامعی درباره گرانولوم پری اپیکال و کیست رادیکولر در ایران از نظر علایم کلینیکی (درد, تورم و فیستول), متغیرهای زمینه ای و محل ضایعه انجام نشده است؛ در این مطالعه موارد فوق از پرونده های موجود در بایگانی بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران استخراج گردید تا بدین ترتیب اطلاعات نسبتا کاملی از روشهای درمانی به کار برده شده و انتخاب مناسب ترین روش در اختیار قرار دهد.در بررسی 324 مورد از این ضایعات %59.3 کیست رادیکولر و %45.7 گرانولوم بود؛ بیشترین درصد وقوع این ضایعات در گروه سنی میانسال 25-24) سالگی( دیده شد و بیشترین محل وقوع در قسمت قدام فک بالا گزارش شد.در کل 74 نمونه دارای فیستول بودند که در %47.3 از این موارد قبلا درمان کانال ریشه انجام شده بود و در بقیه نمونه ها, این درمان انجام نشده بود؛ نکته قابل توجه این که تنها در %24 از بیماران, قبل از جراحی, درمان ریشه انجام شده بود.در ضایعات با اندازه های کوچکتر درصد گرانولوم و در ضایعات با اندازه های بزرگتر میزان کیست بیشتر بود. از 324 مورد 232 نمونه یکی از علایم درد, فیستول و یا تورم )درد %16, تورم %35.8, فیستول (%22.8 را داشتند و تنها 92 نمونه هیچ گونه علامتی نشان ندادند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بقایی نایینی، فرشته، و حاج لو، رضا. (1379). بررسی آماری کیست رادیکولر و Chronic Apical Periodontitis. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، 13(1 (مسلسل 23))، 5-11. SID. https://sid.ir/paper/25357/fa

  Vancouver: کپی

  بقایی نایینی فرشته، حاج لو رضا. بررسی آماری کیست رادیکولر و Chronic Apical Periodontitis. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)[Internet]. 1379؛13(1 (مسلسل 23)):5-11. Available from: https://sid.ir/paper/25357/fa

  IEEE: کپی

  فرشته بقایی نایینی، و رضا حاج لو، “بررسی آماری کیست رادیکولر و Chronic Apical Periodontitis،” مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، vol. 13، no. 1 (مسلسل 23)، pp. 5–11، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/25357/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی