مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,803

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی و مدیریت ریسک در آزمایشگاه های دانشکده بهداشت یکی از دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از تکنیک ACHiL

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 27

چکیده

 مقدمه: با وجود تلاشهای مداوم برای کاهش ریسک در سیستم های مختلف, هنوز حوادث رخ می دهند. از نظر ایمنی آزمایشگاه ها بدلیل وجود مواد شیمیایی متنوع, تجهیزات الکتریکی, تعدد و تکرر دانشجویان و اساتید و کارکنانی که از امکانات آن استفاده می کنند و همچنین ارزش مادی بالای برخی تجهیزات, از اهمیت بالایی برخوردار هستند. به همین دلیل لازم است که خطرات موجود در آنها با استفاده از روش های مناسب شناسایی, ارزیابی و کنترل گردند. روش کار: در این مطالعه برای شناسایی و ارزیابی خطرات از روش ارزیابی و طبقه بندی خطرات در آزمایشگاه ها )ACHiL( استفاده شده است. روش ACHiL بر مبنای یک ساختار است که 28 خطر در آن دسته بندی شده و هرکدام از آنها حدود مجاز مختص به خود را داشته و در سه سطح قرار می گیرند. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که عوامل شیمایی به عنوان مهم ترین عامل موثر بروز خطر در آزمایشگاه های مورد مطالعه شناخته شد. همچنین عوامل محیطی به عنوان دومین عامل موثر در بروز حوادث شناسایی گردید. عوامل بیولوژیکی و سپس عوامل فیزیکی کمترین نقش در بروز حوادث آزمایشگاه های مورد مطالعه را دارا بودند. همچنین سطح بندی خطرات و جانمایی آن ها با توجه به شدت مربوط به هر کدام حاصل گردید. نتیجه گیری: پلتفرم ACHiL یک ابزار ساده اما بسیار کارآمد و موثر برای کارشناسان بهداشت حرفه ای و ایمنی است که به آنها اجازه می دهد به دیدگاهی کامل و عمیق از خطرات موجود در آزمایشگاه و همچنین نمونه کارهای خطرناک دست یابند تا اقدامات ایمنی مناسب در نظر گرفته شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  محمدفام، ا.، و عبدالهی، ف.، و کریمی، ص. (1397). ارزیابی و مدیریت ریسک در آزمایشگاه های دانشکده بهداشت یکی از دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از تکنیک ACHiL. مهندسی بهداشت حرفه ای, 5(2 ), 20-27. https://sid.ir/paper/253415/fa

  Vancouver: کپی

  محمدفام ایرج، عبدالهی فرشاد، کریمی صفورا. ارزیابی و مدیریت ریسک در آزمایشگاه های دانشکده بهداشت یکی از دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از تکنیک ACHiL. مهندسی بهداشت حرفه ای. 1397 [cited 2023January30];5(2 ):20-27. Available from: https://sid.ir/paper/253415/fa

  IEEE: کپی

  محمدفام، ا.، عبدالهی، ف.، کریمی، ص.، 1397. ارزیابی و مدیریت ریسک در آزمایشگاه های دانشکده بهداشت یکی از دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از تکنیک ACHiL. مهندسی بهداشت حرفه ای, [online] 5(2 ), pp.20-27. Available: https://sid.ir/paper/253415/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.