مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

540

دانلود:

192

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 56

چکیده

 زمینه و هدف: جاذب های بیولوژیک در شرایط محیطی نامطلوب از کارآیی مطلوبی برخوردار نیستند. برای غلبه بر این مشکل کاربرد فناوری پلیمرهای قالب ملکولی (MIPs), پیشنهاد شده است. در این مطالعه با هدف جذب اختصاصی علف کش های کم مقدار تریازینی از پلیمر قالب ملکولی سنتز استفاده و بهینه سازی شده و به عنوان یک فاز استخراجی جامد نوین (MISPE) مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه, پلیمرهای آترازین و آمترین با روش چیدمان طراحی ترکیبی مرکزی, سنتز و به همراه نمونه های شاهد از نظر مقدار منومر عاملی, ملکول الگو, اتصال دهنده جانبی, آغازگر, حلال و دمای پلیمریزاسیون مورد تحلیل قرار گرفت. سپس کارتریج مناسب انتخاب و استخراج فاز جامد بر اساس مقدار جاذب, غلظت نمونه, حجم نمونه, سرعت جریان نمونه و pH نمونه, با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ بهینه سازی شد. در نهایت فاکتور تغلیظ و تکرارپذیری مصرف کارتریج نیز مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج, برای آمترین و آترازین به ترتیب دما, 40.86 درجه سانتیگراد, حلال 6.41 و 5.03 میلی لیتر, اتصال دهنده جانبی 27.070 و 21.32, آغازگر 2.03 و 2.27 میلی مول, منومر 5.41 و 4.73 میلی مول, ملکول الگو 1.204 و 0.811 میلی مول حاصل آمد. نتایج بهینه سازی فاز جامد آمترین و آترازین نیز نشان داد که امکان بازیافت بالای 90 درصد برای نمونه های آب آشامیدنی و ادرار وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که روش طراحی ترکیبی مرکزی, می تواند به عنوان یک ابزار عمومی برای سنتز و بهینه سازی پلیمر و پروتکل استخراج فاز جامد قالب ملکولی به کار برده شود. پلیمرها هم با توجه به عملکرد عالی خود می توانند نقش مهمی در پایش محیط کار بر عهده گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کوهپایی، علیرضا، شاه طاهری، سیدجمال الدین، گلبابایی، فریده، و ابراهیمی، علی. (1394). سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی. مهندسی بهداشت حرفه ای، 2(1)، 45-56. SID. https://sid.ir/paper/253364/fa

  Vancouver: کپی

  کوهپایی علیرضا، شاه طاهری سیدجمال الدین، گلبابایی فریده، ابراهیمی علی. سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی. مهندسی بهداشت حرفه ای[Internet]. 1394؛2(1):45-56. Available from: https://sid.ir/paper/253364/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا کوهپایی، سیدجمال الدین شاه طاهری، فریده گلبابایی، و علی ابراهیمی، “سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی،” مهندسی بهداشت حرفه ای، vol. 2، no. 1، pp. 45–56، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/253364/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی