مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری کامپوزیت
سال:1397 | دوره:5 | شماره:1
صفحه شروع:99 | صفحه پایان:108

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

84

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تجربی و عددی مقاومت در برابر ضربه ی سرعت بالا در یک چندلایی الیافی-فلزی

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 108

چکیده

 چندلایی های الیافی-فلزی نسل جدیدی از کامپوزیت های هیبریدی هستند که متشکل از لایه های فلزی نازک و پیش آغشته های کامپوزیتی می باشند. این مواد دارای خواص مکانیکی مناسب هستند و از وزن کمتری نسبت به فلزات مشابه برخوردار می باشند. این مقاله به بررسی سرعت حد بالستیک در چندلایی الیافی-فلزی و مقایسه ی آن با لایه-های فلزی, به صورت تجربی و عددی می پردازد. نمونه های الیافی-فلزی از لایه های آلومینیم 3T-2024 و پیش آغشته های کامپوزیتی از جنس شیشه/ اپوکسی به صورت بافته شده, تشکیل شده است و در پرس گرم تحت دما و فشار مشخص پخته می شود. نمونه های فلزی نیز از جنس آلومینیم با آلیاژ 3T-2024 می باشد. برای آزمایش ضربه از دستگاه تفنگ گازی استفاده شده است و سرعت ورودی پرتابه تا m/s90 می باشد. نتایج بدست آمده از تست نمونه های ساخته شده, نشان دهنده ی برتری چندلایی الیافی-فلزی می باشد به گونه ای که سرعت حد بالستیک, انرژی نفوذ و انرزی نفوذ مخصوص در این چندلایی ها بیشتر از آلومینیم می باشد. در نهایت نیز در نرم افزار آباکوس, ضربه ی سرعت بالا با استفاده از معیارهای آسیب کششی و برشی شبیه سازی شده است و توافق مناسبی بین نتایج تجربی و عددی بدست امده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.