مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

127

دانلود:

67

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه کمانش استاتیکی پوسته استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار به روش تجربی

صفحات

 صفحه شروع 551 | صفحه پایان 564

چکیده

 در این پژوهش به مطالعه کمانش استاتیکی پوسته استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار به صورت تجربی پرداخته شده است. سازه کامپوزیتی مورد نظر از جنس کربن اپوکسی می باشد که بصورت چهار لایه به روش رشته پیچی با دو لایه چینی مختلف +55˚ /-55˚ /SMA/+55˚ /-55˚ و +75˚ /-75˚ /SMA/+75˚ /-75˚ ساخته شده است, سیم های حافظه دار از نوع سوپرالاستیک انتخاب شده اند که در لایه میانی در دو حالت, با پیش کرنش 5% و بدون پیش کرنش چیده شده اند. کلیه آزمون های کمانش استاتیکی بر روی پوسته استوانه ای کامپوزیتی توسط دستگاه یونیورسال 2. 5 تنی, تحت فشار محوری با نرخ بارگذاری 0. 1mm/min انجام شده است. در آزمون کمانش نمونه های کامپوزیتی تقویت شده با سیم های سوپرالاستیک و نمونه های بدون سیم, دو نوع شرایط مرزی بررسی شده است؛ یکی تکیه گاه دو سر گیردار و دیگری تکیه گاه دو سر مفصل. همچنین جهت استخراج خواص مکانیکی پوسته کامپوزیتی آزمون های استاندارد متعددی شامل آزمون کشش رزین, آزمون کشش مکانیکی حلقه نول, آزمون کشش نمونه های استاندارد کامپوزیتی تک جهته و آزمون کشش سیم حافظه دار سوپرالاستیک انجام شده است. نتایج آزمون های کمانش نشان می دهند وجود سیم حافظه دار سوپرالاستیک باعث افزایش ظرفیت تحمل بار بحرانی کمانش در پوسته کامپوزیتی می گردد. از سویی دیگر در لایه چینی با زاویه 75 درجه نسبت به 55 درجه, سازه کامپوزیتی بار کمانشی بیشتری تحمل می کند. همچنین در شرایط مرزی دو سر مفصل بار بحرانی کمانش بزرگتر از حالتی است که شرایط مرزی پوسته بصورت دو سر گیردار باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی