مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,544

دانلود:

275

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه زیستی آنتراسن در محیط کشت فوق اشباع توسط کشت مخلوط

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 48

چکیده

 آلودگی خاکها به مواد نفتی (TPH) که از اجزای مختلفی نظیر آروماتیکهای حلقوی تشکیل شده, مشکلات زیست محیط بسیاری را ایجاد کرده است.در این تحقیق تجزیه زیستی آنتراسن با استفاده از چهار گروه از باکتریهای مخلوط - که از نمونه های خاک آلوده به ترکیبات نفتی در اطراف پالایشگاه تهران جداسازی شده - مورد مطالعه قرار گرفت. میکروارگانیسم های خاک به چهار محیط معدنی مجزا حاوی آنتراسن, نفتالین, تولوئن و مخلوط هر سه, منتقل شده و پس از تطبیق به مدت 70 روز با کدهای مخلوط A , N, T و ANT جداسازی و نامگذاری گردیدند. به منظور بررسی توانایی تجزیه زیستی مواد آلی مورد نظر توسط میکروارگانیسم های جدا شده, به محیط معدنی حاوی 65/0 و 70 میلی گرم بر لیتر آنتراسن از هر چهار نوع مخلوط میکروبی به طور جداگانه تلقیح میکروبی صورت گرفت. بهترین راندمان برای غلظت های فوق به ترتیب 100% و 98% مربوط به میکروارگانیسم های مخلوط N بود. در نتیجه مخلوط N برای بررسی تجزیه بیولوژیکی انتخاب شد. ثابت سرعت تجزیه غلظت های مختلف آنتراسن توسط مخلوط N در محیط های فوق اشباع از آنتراسن تعیین شد. ثابت سرعت تجزیه بیولوژیکی برای غلظت های 1, 5, 10, 50 و 100 میلی گرم بر لیتر از آنتراسن به ترتیب 0514/0, 0686/0, 0563/0, 1238/0, 0.0348 در روز بود. بالاترین ثابت سرعت تجزیه و بالاترین راندمان در غلظت 50 میلی گرم بر لیتر به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بادکوبی، احمد، رضایی کلانتری، روشنک، شجاع الساداتی، سیدعباس، و گنجی دوست، حسین. (1382). تجزیه زیستی آنتراسن در محیط کشت فوق اشباع توسط کشت مخلوط. فنی و مهندسی مدرس، -(14)، 39-48. SID. https://sid.ir/paper/25031/fa

  Vancouver: کپی

  بادکوبی احمد، رضایی کلانتری روشنک، شجاع الساداتی سیدعباس، گنجی دوست حسین. تجزیه زیستی آنتراسن در محیط کشت فوق اشباع توسط کشت مخلوط. فنی و مهندسی مدرس[Internet]. 1382؛-(14):39-48. Available from: https://sid.ir/paper/25031/fa

  IEEE: کپی

  احمد بادکوبی، روشنک رضایی کلانتری، سیدعباس شجاع الساداتی، و حسین گنجی دوست، “تجزیه زیستی آنتراسن در محیط کشت فوق اشباع توسط کشت مخلوط،” فنی و مهندسی مدرس، vol. -، no. 14، pp. 39–48، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/25031/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی