مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی) | سال:1393 | دوره:5 | شماره:3 | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:38

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

651

دانلود:

255

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 38

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID