video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

352

دانلود:

67

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معرفی اتصال تیر به ستون فلزی با رفتار پلاستیک پایا

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 51

چکیده

 با مطالعه تجربیات به دست آمده از عملکرد اتصالات خمشی در زلزله های گذشته, با نوعی از خرابی روبه رو می شویم که با شکست ترد جوش در محل اتصال بال تیر به ستون به وجود می آیند. تحقیقات متعدد در زمینه علل وقوع این خرابی نشان دهنده تاثیر قابل توجه تقید جانبی مصالح جوش در محل بیشترین تلاشهای مقطع (در کنار سایر عوامل موثر) است که رفتار شکل پذیر این مصالح را در برخی از اتصالات ناممکن می سازد. راه حلهای متعددی برای بر طرف ساختن این نقص از طرف محققان ارایه شده که یکی از آنها استفاده از اتصالات با مقاطع کاهش یافته است. در این روش با انتقال مفصل پلاستیک از محل اتصال جوشی در مرز مشترک تیر و بال ستون به سمت مقطع کاهش مقاومت یافته ای در دهانه داخلی تیر, بروز تنش های بزرگ در اتصال جوش و شکست های ناگهانی در آن محدود شده و علاوه بر آن عملکرد رفتار غیرخطی المان تیر بهبود می یابد. در همین زمینه در تحقیق حاضر طرحی ارایه شده تا لنگر پلاستیک در اتصال تیر و ستون, از محدوده جوشکاری شده تیر و ستون دور شده و در محدوده ای با حفظ پیوستگی در ورقهای فولادی تشکیل شود. نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی در این تحقیق نشان داد که طرح ارایه شده علاوه بر پایایی رفتار غیرخطی از بروز شکست های ترد در محل اتصالات جوشی به جهت شکل هندسی قطعه و کاهش تنش های این محدوده, جلوگیری می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی