مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای اقتصادی ایران
سال:1389 | دوره:13 | شماره:43
صفحه شروع:141 | صفحه پایان:160

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

273

دانلود:

105

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود؟

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 160

چکیده

 کوشش های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد, این تمایل را می توان دستیابی به بهره وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تاثیر تحولات بهره وری و عوامل دیگر تاثیرگذار تغییر می کند, موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش, با استفاده از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در فعالیت های 22 گانه در طول سال های 1373-1384 و روش داده های تابلویی, این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور, بهره وری در کنار تحصیلات, مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیین کننده دستمزد به شمار می آید, ولی میزان تاثیرگذاری بهره وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر می رسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانه ای, بیش از اینکه به بهره وری توجه شود, به عوامل دیگر توجه شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی