video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,206

دانلود:

549

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آلودگی میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز

صفحات

 صفحه شروع 136 | صفحه پایان 144

چکیده

 رودخانه هراز یکی از 3 رودخانه پرآب شمال کشور (استان مازندران) محسوب می شود که از دامنه های شمالی البرز مرکزی منشا می گیرد و در مسیر خود با عبور از مناطق کشاورزی, از میان شهرها و روستاها انواع آلاینده ها را در خود جمع کرده و در نهایت به دریای خزر تخلیه می کند. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز و شاخصهای میکروبی کل کلیفرم (Total coliform) و کلیفرم مدفوعی (Fecal coliform) در مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای مختلف و از جمله طرح احداث سد مخزنی منگل انجام گرفت. در این مطالعه 84 نمونه از آبهای سطحی رودخانه هراز, از 7 ایستگاه (سرخرود, کره سنگ, پل جلاو, نورود, کیلومتر 115 تهران, لاسم, لار) در طی یک سال (مجموعا 12 دوره نمونه برداری) برداشته شد و در آن توتال کلیفرمها و کلیفرم مدفوعی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد توتال کلیفرمهای آب سطحی به ترتیب متعلق به ایستگاههای سرخرود (4.9CFU/100ml) و لاسم (2.4CFU/100ml) بوده است. همچنین بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد کلیفرم مدفوعی به ترتیب در ایستگاه سرخرود (2.3CFU/100ml) و لاسم (1.1CFU/100ml) بوده است. نتایج آزمایشات نشان داد که جمعیت کلیفرمها بسته به تغییرات فصلی, زمان و مکان نمونه برداری متفاوت بوده است و همچنین از نظر کیفی آب رودخانه هراز در سطح پایینی بوده جهت مصارف انسانی مناسب نمی باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یعقوب زاده، زهرا، و صفری، رضا. (1394). بررسی میزان آلودگی میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز. پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)، 28(1)، 136-144. SID. https://sid.ir/paper/248494/fa

  Vancouver: کپی

  یعقوب زاده زهرا، صفری رضا. بررسی میزان آلودگی میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز. پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)[Internet]. 1394؛28(1):136-144. Available from: https://sid.ir/paper/248494/fa

  IEEE: کپی

  زهرا یعقوب زاده، و رضا صفری، “بررسی میزان آلودگی میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز،” پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)، vol. 28، no. 1، pp. 136–144، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/248494/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی