video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,306

دانلود:

494

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافته (Iranian rice-NSLTP2 (Oriza sativa حاوی جهش Y45W

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 NSLTP (nonspecific lipid transfer protein) ها پروتئینهای گیاهی هستند که بر اساس وزن مولکولی به دو گروه nsLTP1 و nsLTP2 تقسیم بندی می شوند. این پروتئینها بسیار مقاوم هستند و علاوه بر پتانسیل حمل داروها می توانند آنها را در برابر اکسیداسیون یا تجزیه شدن محافظت کنند. nsLTP2 برنج پروتئینی است که به دلیل توانایی ذاتی عبور از غشا و اتصال به ترکیبات استروئیدی (از جمله برخی ترکیبات داروئی) پتانسیل استفاده در سیستمهای تحویل دارو را دارد. در این تحقیق با هدف افزایش خاصیت فلورسانس در ژن(Oriza sativa) Iranian rice nsLTP2 , جهشهای هدایت یافته مکانی ایجاد گردید. برای ایجاد جهش از تکنیک (splicing by overlap extension-polymerase chain reaction) SOE-PCR در تبدیل اسیدآمینه تیروزین 45 به تریپتوفان (Y45W) ژن nsLTP2 استفاده شد. مطالعات انجام شده بر روی سایر ګونه های این پروتئین حاکی از افزایش خاصیت فلورسانس در اثر ایجاد این نوع جهش است. در مرحله بعد با تکثیر قطعات جهش یافته و تایید جهش ایجاد شده توسط توالی یابی, محصول جهش یافته در وکتور pET32-a کلون و پس از بیان در سویه بیانی BL21 (DE3) pLYSs, پروتئین تغییر یافته حاوی His-tag, تخلیص و وجود این پروتئین با استفاده از وسترن بلات تایید گردید. امید می رود از این پروتئین بتوان به عنوان یک انتقال دهنده داروئی به خصوص داروهای درمان سرطان استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احمدی، اعظم، میراولیایی، مهران، متولی باشی، مجید، صادقی، عبدالرحیم، ابطحی، حمید، و اسلامی راد، زهرا. (1394). جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافته (Iranian rice-NSLTP2 (Oriza sativa حاوی جهش Y45W. پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)، 28(1)، 1-8. SID. https://sid.ir/paper/248488/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی اعظم، میراولیایی مهران، متولی باشی مجید، صادقی عبدالرحیم، ابطحی حمید، اسلامی راد زهرا. جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافته (Iranian rice-NSLTP2 (Oriza sativa حاوی جهش Y45W. پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)[Internet]. 1394؛28(1):1-8. Available from: https://sid.ir/paper/248488/fa

  IEEE: کپی

  اعظم احمدی، مهران میراولیایی، مجید متولی باشی، عبدالرحیم صادقی، حمید ابطحی، و زهرا اسلامی راد، “جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافته (Iranian rice-NSLTP2 (Oriza sativa حاوی جهش Y45W،” پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)، vol. 28، no. 1، pp. 1–8، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/248488/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی