video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

756

دانلود:

392

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل مکانی مار گزیدگی در استان اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال های 94-1390

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 86

کلیدواژه

GISQ1

چکیده

 سابقه و هدف: سالانه در حدود 5-4 میلیون مورد مارگزیدگی در جهان اتفاق می افتد که از بین آن ها 125000-20000 مورد منجر به مرگ می شود. در استان اردبیل میزان بروز مارگزیدگی 5-3 در صد هزار نفر هست این مطالعه جهت تعیین وضعیت مارگزیدگی در سطح استان و تعیین نقاط پرخطر و کم خطر جهت آموزش, مدیریت, پیشگیری و کنترل تدوین گردید. روش بررسی: این مطالعه به صورت تحلیلی توصیفی موردبررسی قرار گرفت و کلیه موارد مارگزیدگی که از سال 1390 تا 1394 اتفاق افتاده بود و به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه کرده بودند با حفظ ملاحظات اخلاقی موردمطالعه قرار گرفت. نقشه های پراکندگی با استفاده از نرم افزار ArcMap GIS version 10. 3 و درون یابی IDW تهیه گردید. یافته ها: جمعا 229 مورد مارگزیدگی در استان اتفاق افتاده بود که 74 درصد در مناطق روستایی و 26 درصد در مناطق شهری بود و بیشترین موارد در شهرستان های پارس آباد (7/29%) و کمترین مورد در کوثر و نمین (87/0%) ثبت شده بود. مارگزیدگی در 105 منطقه گزارش شده و نتیجه درون یابی نشان داد که 3 منطقه پرخطر در استان اردبیل وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که منطقه شمال (شهرستان پارس آباد) و جنوب (شهرستان خلخال) استان اردبیل ازنظر بروز مارگزیدگی جزو منطقه های ریسک بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مرادی اصل، اسلام، ادهم، داوود، میرزانژاداصل، حافظ، اقبالی، هادی، سلیمان زاده، حسین، رفیع نژاد، جواد، اباذری، مالک، و اکبرزاده، تاج الدین. (1397). تحلیل مکانی مار گزیدگی در استان اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال های 94-1390. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6(2 )، 81-86. SID. https://sid.ir/paper/248118/fa

  Vancouver: کپی

  مرادی اصل اسلام، ادهم داوود، میرزانژاداصل حافظ، اقبالی هادی، سلیمان زاده حسین، رفیع نژاد جواد، اباذری مالک، اکبرزاده تاج الدین. تحلیل مکانی مار گزیدگی در استان اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال های 94-1390. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها[Internet]. 1397؛6(2 ):81-86. Available from: https://sid.ir/paper/248118/fa

  IEEE: کپی

  اسلام مرادی اصل، داوود ادهم، حافظ میرزانژاداصل، هادی اقبالی، حسین سلیمان زاده، جواد رفیع نژاد، مالک اباذری، و تاج الدین اکبرزاده، “تحلیل مکانی مار گزیدگی در استان اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال های 94-1390،” ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، vol. 6، no. 2 ، pp. 81–86، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/248118/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی