مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها | سال:1394 | دوره:3 | شماره:3 | صفحه شروع:191 | صفحه پایان:198

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

644

دانلود:

144

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه و تحلیل حوادث ثبت شده در یک مرکز مدیریت بحران و فوریت های پزشکی

صفحات

 صفحه شروع 191 | صفحه پایان 198

چکیده

 سابقه و هدف: امروزه با پیشرفت و توسعه, چالش وقوع حوادث همواره رو به افزایش بوده است. پیش بینی, پیشگیری و کنترل حوادث مستلزم بررسی و تجزیه وتحلیل به موقع و اجرای اقدام کنترلی لازم می باشد. لذا این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل حوادث ثبت شده در 18 پایگاه مربوط به یک مرکز مدیریت بحران و فوریت های پزشکی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر مبنای حوادثی که در طول یک سال (مهر 1392 تا مهر 1393) در 18 پایگاه مربوط به یک مرکز مدیریت بحران و فوریت های پزشکی ثبت شده است, انجام گرفت. داده های موردنیاز, مطابق اهداف از پرونده های الکترونیکی استخراج و وارد فرم های طراحی شده در نرم افزار Access شد و سپس با استفاده از نرم افزار 18 SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در بازه یک ساله, در مجموع 10440 و به طور میانگین 870±128 نفر در هرماه دچار حادثه شده اند که از این تعداد %60.93 نفر مردان و %31.65 نفر را زنان تشکیل می دادند. گروه سنی 20 تا 29 سال و کمتر از 10 سال, به ترتیب بیشترین %25.83 و کمترین %3.23 افراد حادثه دیده را تشکیل می دادند. نسبت افراد حادثه دیده غیر تصادفی (59%) به حوادث تصادفی (41%), 1.4 برابر بود, اما نسبت افراد فوت شده در غیر تصادفی 7.4 برابر حوادث تصادفی بود. 66.99% افراد بعد از حادثه به بیمارستان اعزام شده بودند. ماه شهریور با %11.17 نفر حادثه دیده, دارای بیشترین حادثه در طول سال بود. بیشترین حوادث مربوط به تصادفات وسایل نقلیه بود, درحالی که در حوادث غیر تصادفی به ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به حوادث مغز و اعصاب و قلبی عروقی بود.نتیجه گیری: پیشگیری و کاهش چشمگیر خسارت جانی و مالی ناشی از حوادث در کشور به دلیل تنوع بسیار بالای نوع و علل منجر به آن ها, نیاز به یک برنامه جامع ملی پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات ناشی از آن ها دارد. همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و اختصاصی از حوادث تصادفی و غیر تصادفی کل کشور می تواند برای برنامه ریزی, پیشگیری و کنترل حوادث نقش موثری داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID