مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,733

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زارع حسینی، حسین، قربانی، رضا، راشدمحصل، محمدحسن، و رحیمی، حسین. (1393). اثرات روش های مدیریت علف های هرز بر تراکم و زیست توده آن ها و عملکرد زعفران. زراعت و فناوری زعفران، 2(1)، 45-58. SID. https://sid.ir/paper/247948/fa

  Vancouver: کپی

  زارع حسینی حسین، قربانی رضا، راشدمحصل محمدحسن، رحیمی حسین. اثرات روش های مدیریت علف های هرز بر تراکم و زیست توده آن ها و عملکرد زعفران. زراعت و فناوری زعفران[Internet]. 1393؛2(1):45-58. Available from: https://sid.ir/paper/247948/fa

  IEEE: کپی

  حسین زارع حسینی، رضا قربانی، محمدحسن راشدمحصل، و حسین رحیمی، “اثرات روش های مدیریت علف های هرز بر تراکم و زیست توده آن ها و عملکرد زعفران،” زراعت و فناوری زعفران، vol. 2، no. 1، pp. 45–58، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/247948/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.