مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی آبیاری و آب ایران
سال:1393 | دوره:5 | شماره:17
صفحه شروع:30 | صفحه پایان:43

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

118

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی برخی روش های زمین آمار در پهنه بندی شدت خشکسالی؛ مطالعه موردی مناطق شمالغرب و مرکزی ایران

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 43

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی