مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

52

دانلود:

22

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر پیش تیمارهای مختلف بذر بر ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس رازیانه (.Foeniculam vulgar Mill) در شرایط تنش آب

صفحات

 صفحه شروع 14 | صفحه پایان 29

کلیدواژه

پیش تیمار (پرایمینگ)Q2
رازیانه (.Foeniculam vulgar Mill)Q2

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی