مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی آبیاری و آب ایران
سال:1393 | دوره:5 | شماره:17
صفحه شروع:44 | صفحه پایان:55

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

281

دانلود:

95

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 55

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی